Kalendarium

Löpande aktiviteter:


Våren 2018 :

Årsmöte:
Samlingssalen i Gustavsgården, onsdag 7 mars kl 18.00 – 21.00

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 11.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 12.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
11 april                         kl. 18.00 – 21.00
19 april                         kl. 18.00 – 21.00
26 april                         kl. 18.00 – 21.00
15 maj                           kl. 18.00 – 21.00
22 maj                           kl. 18.00 – 21.00

Arbetsplikt i Farstaviken:
7 april                            kl. 09.00 – 12.00
22 april                         kl. 09.00 – 12.00

Vaktlista för Farstaviken:
Lista ligger i lusthuset och kan fyllas i fram till 15 april, därefter påför hamnkapten de som inte själva valt pass. Färdig vaktlista finns utlagd från 29 april.

Vaktlista för Mölnviks hamn:
Vaktlistan börjar gälla 7 maj och skickas i separat utskick i början av maj.

Sjösättningar:
Anteckningslistor för sjösättning sätts upp 1 april och tas ned 16 april.
Slutgiltiga listor sätts upp 21 april.

5 och 6 maj                        Samling och start kl 08.00
12 och 13 maj                  Samling och start kl 08.00
För båtar med egen kärra:
25 april                                Samling och start kl 14.00
16 maj                                  Samling och start kl 14.00

 

Hösten 2017 :

Höstutskicket:
Utskicket kommer vecka 33.

Båtupptagningar:
Anteckningslistor för upptagning sätts upp 26 augusti och tas ned 10 september.
Slutgiltiga listor sätts upp 16 september.

23 och 24 september                      Samling och start kl 08.00
30 september och 1 oktober      Samling och start kl 08.00
För båtar med egen kärra:
12 september                                    Samling och start kl 14.00
27 september                                   Samling och start kl 14.00

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
31 augusti                   kl. 18.00 – 21.00
6 september              kl. 18.00 – 21.00
13 september            kl. 18.00 – 21.00
7 oktober                    kl.  9.00 – 12.00
21 oktober                  kl. 9.00 – 12.00

Mölnviksvarvet stänger den 29 oktober.

Arbetsplikt i Farstaviken:
14 oktober                 kl. 09.00 – 12.00

Hamnen i Farstaviken stänger 29 oktober, då ska alla båtar vara borta.

Höstfest på Värmdö Bygdegård:
18 november            kl. 18.00 – 24.00