Uppsägning av vinterplats

Uppsägning av vinterplats i Mölnvik sker hos din planbas. Nyckel till varvet skall återlämnas i samband med uppsägningen. Debitering av vinterplats fortskrider fram tills dess att nyckel till varvet har återlämnats och medlem är borttagen ur vårt platsregister.

Kontaktuppgifter, se planbasar under fliken för kontaktpersoner.