Uppsägning av vinterplats

Sista datum att säga upp sin vinterplats är 15 augusti, därefter startar en ny vintersäsong där nya medlemmar ska kunna erbjudas plats, det är därför viktigt att säga upp sin plats i god tid.

Nyckel till Mölnvik skall återlämnas i samband med uppsägning. Debitering av vinterplats fortskrider fram tills dess att nyckel har återlämnats till båtklubben och medlem är borttagen ur vårt platsregister.

Kontaktuppgifter för uppsägning av vinterplats och återlämnande av nyckel, se fliken kontaktpersoner.