Kalendarium

Löpande aktiviteter:


Våren 2020 :

Årsmöte:
Samlingssalen i Gustavsgården, Torsdag 5 mars kl 19.00 – 21.00

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 12.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 14.

Sista uppsägningsdag:
1 April är sista dag för uppsägning av bryggplats, därefter startar en ny säsong.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
14 april                         kl. 18.00 – 21.00
22 april                         kl. 18.00 – 21.00
14 maj                           kl. 18.00 – 21.00
19 maj                           kl. 18.00 – 21.00

Arbetsplikt i Farstaviken:
Det blir i år flera tillfällen till arbetsplikt, första är 18/4. Anmälan via sms till
Hamnkapten Håkan Norden, då antalet deltagare är begränsat vid detta tillfälle.
Information om övriga arbetsplikter kommer anslås på vår hemsida.

Vaktlista för Farstaviken:
För dem som vill välja datum för vaktpass själv finns en lista i vaktkuren ytterst på 300 bryggan att fylla i.
Om man inte väljer datum blir man tilldelad ett eller två pass under säsongen.
Listan tas in 15/4 och faställd lista läggs ut runt 4 maj.

Vaktlista för Mölnviks hamn:
Vaktlistan börjar gälla 11 maj och finns i klubbhuset i Mölnvik från vecka 18.

Sjösättningar:
Anteckningslistor för sjösättning sätts upp 5 april och tas ned 19 april.
Slutgiltiga listor anslås den 25 april.

2 och 3 maj                        Samling och start kl 08.00
9 och 10 maj                     Samling och start kl 08.00
För båtar med egen vagn:
25 april                                Samling och start kl 08.00
12 maj                                  Samling och start kl 14.00

 

Hösten 2020 :

Höstutskicket:

Båtupptagningar:

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:

Arbetsplikt i Farstaviken:

Båtbottentvätt:

Höstfest :

Våren 2019 :

Årsmöte:
Samlingssalen i Gustavsgården, tisdag 5 mars kl 19.00 – 21.00

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 11.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 12.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
16 april                         kl. 18.00 – 21.00
24 april                         kl. 18.00 – 21.00
16 maj                           kl. 18.00 – 21.00
21 maj                           kl. 18.00 – 21.00

Arbetsplikt i Farstaviken:
Ingen arbetsplikt pga byggnationer av bostäder.

Vaktlista för Farstaviken:
Lista ligger i ett av förråden i Farstaviken och kan fyllas i fram till 15 april, därefter påför hamnkapten de som inte själva valt pass. Färdig vaktlista finns utlagd från 6 maj.

Vaktlista för Mölnviks hamn:
Vaktlistan börjar gälla 13 maj och finns i klubbhuset i Mölnvik från vecka 18.

Sjösättningar:
Anteckningslistor för sjösättning sätts upp 6 april och tas ned 22 april.
Slutgiltiga listor sätts upp 27 april.

4 och 5 maj                        Samling och start kl 08.00
11 och 12 maj                  Samling och start kl 08.00
För båtar med egen kärra:
27 april                                Samling och start kl 08.00
14 maj                                  Samling och start kl 14.00

Hösten 2019 :

Höstutskicket:
Utskicket kommer vecka 34.

Båtupptagningar:
Anteckningslistor för upptagning sätts upp 31 augusti och tas ned 15 september.
Slutgiltiga listor sätts upp 21 september.

28 och 29 september                          Samling och start kl 08.00
5 oktober och 6 oktober                   Samling och start kl 08.00
För båtar med egen kärra:
25 september                                        Samling och start kl 14.00
12 oktober                                              Samling och start kl 08.00

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
5 september              kl. 18.00 – 21.00
11 september           kl. 18.00 – 21.00
17 september           kl. 18.00 – 21.00
19 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
26 oktober                 kl.  9.00 – 12.00

Mölnviksvarvet stänger den 29 oktober.

Arbetsplikt i Farstaviken:
Ingen arbetsplikt i höst i Farstaviken, då Värmdökommuns ombyggnation av området inte är klar än.
Hamnen i Farstaviken stänger 15 oktober, då ska alla båtar vara borta.

Båtbottentvätt:
Båtbottentvätten är nu färdiginstallerad och igångsatt. Följande tider kommer tvätten vara bemannad och medlemmar som önskar lära sig tvätten är då välkommen att tvätta sin båt. Det går också bra att närvara utan båt. Instruktioner om hur båtbottentvätten fungerar kommer finnas på hemsidan.

10 september Start klockan 12.00
22 september Start klockan 12.00
28 september Start klockan 12.00
29 september Start klockan 12.00

Observera att det inte tillåtet att tvätta botten på båtar som står på land.

Höstfest på Värmdö Bygdegård:
Lördagen 2 november            kl. 18.00 – 24.00
Inbjudan