Kalendarium


Löpande aktiviteter:


Våren 2024:

Årsmöte:
Torsdag 14 mars kl 19.00 – 21.00
Mötet blir på Gustavsgården. Utförlig information kommer att skickas ut.
Motioner skall vara Styrelsen tillhanda senast 10 veckor innan årsmötet.

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 5.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 13.

Sista uppsägningsdag:
1 April är sista dag för uppsägning av bryggplats, därefter startar en ny säsong.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
Torsdag 11 april kl.18.00 – 21.00
Onsdag 17 april kl.18.00 – 21.00
Lördag 27 april Start kl 08.00, samtidigt som sjösättning
Söndag 28 april Start kl 08.00, samtidigt som sjösättning
Lördag 4 maj Start kl 08.00, samtidigt som sjösättning
Söndag 5 maj Start kl 08.00, samtidigt som sjösättning
Torsdag 16 maj kl.18.00 – 21.00
Tisdag 21 maj kl.18.00 – 21.00
Måndag 27 maj kl.18.00 – 21.00

Arbetsplikt i Farstaviken:
Tisdag 18 april kl.18.00 21.00
Tisdag 9 maj kl.18.00 21.00

Vaktlista för Farstaviken:
Varje båtägare med sommarplats i Farstavikshamnen ska gå vakt.
I Farstaviken tillämpar vi att båtägaren bokar in sig själv vakttid. Slutlig vaktlista ska vara klar i slutet på april.

Vaktlista för Mölnviks hamn:
Båtägare med sommarplats i Mölnvik ska gå vakt varje sommarsäsong. I Mölnvik upprättar hamnkapten vaktlistan för sommarsäsongen. Vaktlista för sommarsäsongen kommer vara klar i slutet av april.

Sjösättningar:
Onsdag 24 april Start kl.12.00
Lördag 27 april Start kl.08.00
Söndag 28 april Start kl.08.00
Lördag 4 maj Start kl.08.00
Söndag 5 maj Start kl.08.00
Onsdag 8 maj Start kl.12.00

 

Hösten 2023 :

Höstutskicket:
Utskicket kommer vecka 35.

Båtupptagningar:
Anteckningslistor för upptagning sätts upp 2 september och tas ned 11 september.
Slutgiltiga listor sätts upp 16 september.

23 sept Start kl.08.00 resp kl.12.00
24 sept Start kl.08.00 resp kl.12.00                  
30 sept Start kl.08.00 resp kl.12.00                           
1 okt Start kl.08.00 resp kl.12.00
14 okt Start kl.08.00 resp kl.12.00                            

Upptagningen är indelad i förmiddag- respektive eftermiddagspass. Vi gör ingen skillnad på båt förvarad på egen vagn eller bockar/stöttor.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
14 september           kl. 18.00 – 21.00
20 september           kl. 18.00 – 21.00
21 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
29 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
Mölnviksvarvet stänger den 29 oktober.

Arbetsplikt i Farstaviken:
21 september start kl 18.00
Farstaviken stänger den 29 oktober.

Höstfest :
Lördagen den 18 november på Värmdö Bygdegård.