Kalendarium

Löpande aktiviteter:


Hösten 2020 :

Höstutskicket:
Utskicket kommer vecka 35.

Båtupptagningar:
Anteckningslistor för upptagning sätts upp 29 augusti och tas ned 13 september.
Slutgiltiga listor sätts upp 19 september.

26 och 27 september                          Samling och start kl 08.00
3 oktober och 4 oktober                   Samling och start kl 08.00
För båtar med egen kärra:
23 september                                        Start kl. 14.00
10 oktober                                              Start kl. 08.00

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
3 september              kl. 18.00 – 21.00
9 september             kl. 18.00 – 21.00
15 september           kl. 18.00 – 21.00
17 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
24 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
Mölnviksvarvet stänger den 29 oktober.

Arbetsplikt i Farstaviken:
8 september kl 17.00 – 20.00
9 september kl 17.00 – 20.00

Höstfest :
På grund av den rådande smitt-situationen så ställer vi in festen detta år.

 

Våren 2020 :

Årsmöte:
Samlingssalen i Gustavsgården, Torsdag 5 mars kl 19.00 – 21.00

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 12.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 14.

Sista uppsägningsdag:
1 April är sista dag för uppsägning av bryggplats, därefter startar en ny säsong.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
14 april                         kl. 18.00 – 21.00
22 april                         kl. 18.00 – 21.00
14 maj                           kl. 18.00 – 21.00
19 maj                           kl. 18.00 – 21.00

 

Arbetsplikt i Farstaviken:
Det blir i år flera tillfällen till arbetsplikt, första är 18/4. Anmälan via sms till
Hamnkapten Håkan Norden, då antalet deltagare är begränsat vid detta tillfälle.
Information om övriga arbetsplikter kommer anslås på vår hemsida.

Vaktlista för Farstaviken:
För dem som vill välja datum för vaktpass själv finns en lista i vaktkuren ytterst på 300 bryggan att fylla i.
Om man inte väljer datum blir man tilldelad ett eller två pass under säsongen.
Listan tas in 15/4 och faställd lista läggs ut runt 4 maj.

Vaktlista för Mölnviks hamn:
Vaktlistan börjar gälla 11 maj och finns i klubbhuset i Mölnvik från vecka 18.

Sjösättningar:
Anteckningslistor för sjösättning sätts upp 5 april och tas ned 19 april.
Slutgiltiga listor anslås den 25 april.

2 och 3 maj                        Samling och start kl 08.00
9 och 10 maj                     Samling och start kl 08.00
För båtar med egen vagn:
25 april                                Samling och start kl 08.00
12 maj                                  Samling och start kl 14.00