Kalendarium

Löpande aktiviteter:


Våren 2019 :

Årsmöte:
Samlingssalen i Gustavsgården, tisdag 5 mars kl 19.00 – 21.00

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 11.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 12.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
16 april                         kl. 18.00 – 21.00
24 april                         kl. 18.00 – 21.00
16 maj                           kl. 18.00 – 21.00
21 maj                           kl. 18.00 – 21.00

Arbetsplikt i Farstaviken:
Ingen arbetsplikt pga byggnationer av bostäder.

Vaktlista för Farstaviken:
Lista ligger i ett av förråden i Farstaviken och kan fyllas i fram till 15 april, därefter påför hamnkapten de som inte själva valt pass. Färdig vaktlista finns utlagd från 6 maj.

Vaktlista för Mölnviks hamn:
Vaktlistan börjar gälla 13 maj och finns i klubbhuset i Mölnvik från vecka 18.

Sjösättningar:
Anteckningslistor för sjösättning sätts upp 6 april och tas ned 22 april.
Slutgiltiga listor sätts upp 27 april.

4 och 5 maj                        Samling och start kl 08.00
11 och 12 maj                  Samling och start kl 08.00
För båtar med egen kärra:
27 april                                Samling och start kl 08.00
14 maj                                  Samling och start kl 14.00

Hösten 2018 :

Höstutskicket:
Utskicket kommer vecka 33.

Båtupptagningar:
Anteckningslistor för upptagning sätts upp 25 augusti och tas ned 9 september.
Slutgiltiga listor sätts upp 16 september.

22 och 23 september                          Samling och start kl 08.00
29 september och 30 september  Samling och start kl 08.00
För båtar med egen kärra:
12 september                                        Samling och start kl 14.00
27 september                                        Samling och start kl 14.00

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
29 augusti                   kl. 18.00 – 21.00
6 september              kl. 18.00 – 21.00
11 september            kl. 18.00 – 21.00
6 oktober                    kl.  9.00 – 12.00
20 oktober                  kl. 9.00 – 12.00

Mölnviksvarvet stänger den 29 oktober.

Arbetsplikt i Farstaviken:
13 oktober                 kl. 09.00 – 12.00

Hamnen i Farstaviken stänger 29 oktober, då ska alla båtar vara borta.

Höstfest på Värmdö Bygdegård:
Lördagen 10 november            kl. 18.00 – 24.00