Kalendarium

Löpande aktiviteter:


Våren 2022:

Årsmöte:
Torsdag 10 mars kl 19.00 – 21.00
Mötet blir på Gustavsgården. Utförlig information kommer att skickas ut.

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 5.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 13.

Sista uppsägningsdag:
1 April är sista dag för uppsägning av bryggplats, därefter startar en ny säsong.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
7 april Kl.18.00 21.00
12 april Kl.18.00 21.00
20 april Kl.18.00 21.00
12 maj Kl.18.00 21.00
18 maj Kl.18.00 21.00

Arbetsplikt i Farstaviken:
14 april Kl.18.00 21.00
21 april Kl.18.00 21.00
27 april Kl.18.00 21.00

Vaktlista för Farstaviken:
Varje båtägare med sommarplats i Farstavikshamnen ska gå vakt.
I Farstaviken tillämpar vi att båtägaren bokar in sig själv vakttid. Slutlig vaktlista ska vara klar i slutet på april.

Vaktlista för Mölnviks hamn:
Båtägare med sommarplats i Mölnvik ska gå vakt varje sommarsäsong. I Mölnvik upprättar hamnkapten vaktlistan för sommarsäsongen. Vaktlista för sommarsäsongen kommer vara klar i slutet av april.

Sjösättningar:
Anteckningslistor för sjösättningsdagar finns uppsatta på Mölnviksvarvet fr.o.m den 3 april t.o.m den 14 april, då de tas ned för planering. Slutliga listor hängs upp den 19 april.

Lördag 23 april Start kl.08.00
Lördag 30 april Start kl.08.00
Söndag 1 maj Start kl.08.00
Lördag 7 maj Start kl.08.00
Söndag 8 maj Start kl.08.00
Onsdag 11 maj Start kl.14.00

Den 11 maj sjösätts maximalt 15 st segelbåtar respektive 15 st motorbåtar.
I år sjösätter vi såväl båtar som står på egen vagn som på stöttor vid ovanstående ordinarie sjösättningstillfällen.

 

Hösten 2021 :

Höstutskicket:
Utskicket kommer vecka 34.

Båtupptagningar:
Anteckningslistor för upptagning sätts upp 28 augusti och tas ned 12 september.
Slutgiltiga listor sätts upp 18 september.

25 sept Start kl.08.00                         Motorbåtar på hydraulvagn/ Båt på egen vagn
26 sept Start kl.08.00                         Motorbåtar på hydraulvagn/ Båt på egen vagn
2 okt Start kl.08.00                             Segelbåtar på hydraulvagn/ Båt på egen vagn
3 okt Start kl.08.00                             Segelbåtar på hydraulvagn/ Båt på egen vagn

Observera att vi separerat motorbåtar och segelbåtar på bockar/stöttor på var sin helg, står båten på egen vagn kan ni välja på alla fyra dagarna.

Nedanstående båtupptagningsdag endast avsedda för båtägare med egen vagn:
12 okt Start kl.14.00
På denna dag tillämpar vi ett maxantal båtar som skall tas upp, 15 st segelbåtar och 15 st motorbåtar, totalt 30 st båtar.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
2 september              kl. 18.00 – 21.00
8 september             kl. 18.00 – 21.00
14 september           kl. 18.00 – 21.00
16 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
23 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
Mölnviksvarvet stänger den 31 oktober.

Arbetsplikt i Farstaviken:
7 september kl 18.00 – 21.00
11 september kl 18.00 – 21.00
16 oktober kl 09.00-12.00
Farstaviken stänger den 31 oktober.

Höstfest :
På grund av den rådande smitt-situationen så ställer vi in festen detta år.