Kalendarium

Löpande aktiviteter:


Våren 2022:

Årsmöte:
Torsdag 10 mars kl 19.00 – 21.00
Mötet kan även detta år ske via ZOOM om rådande smittsituation så kräver annars blir mötet på Gustavsgården. Utförlig information kommer att skickas ut.

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 5.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 13.

Sista uppsägningsdag:
1 April är sista dag för uppsägning av bryggplats, därefter startar en ny säsong.

Hösten 2021 :

Höstutskicket:
Utskicket kommer vecka 34.

Båtupptagningar:
Anteckningslistor för upptagning sätts upp 28 augusti och tas ned 12 september.
Slutgiltiga listor sätts upp 18 september.

25 sept Start kl.08.00                         Motorbåtar på hydraulvagn/ Båt på egen vagn
26 sept Start kl.08.00                         Motorbåtar på hydraulvagn/ Båt på egen vagn
2 okt Start kl.08.00                             Segelbåtar på hydraulvagn/ Båt på egen vagn
3 okt Start kl.08.00                             Segelbåtar på hydraulvagn/ Båt på egen vagn

Observera att vi separerat motorbåtar och segelbåtar på bockar/stöttor på var sin helg, står båten på egen vagn kan ni välja på alla fyra dagarna.

Nedanstående båtupptagningsdag endast avsedda för båtägare med egen vagn:
12 okt Start kl.14.00
På denna dag tillämpar vi ett maxantal båtar som skall tas upp, 15 st segelbåtar och 15 st motorbåtar, totalt 30 st båtar.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
2 september              kl. 18.00 – 21.00
8 september             kl. 18.00 – 21.00
14 september           kl. 18.00 – 21.00
16 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
23 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
Mölnviksvarvet stänger den 31 oktober.

Arbetsplikt i Farstaviken:
7 september kl 18.00 – 21.00
11 september kl 18.00 – 21.00
16 oktober kl 09.00-12.00
Farstaviken stänger den 31 oktober.

Höstfest :
På grund av den rådande smitt-situationen så ställer vi in festen detta år.

 

Våren 2021 :

Årsmöte:
Torsdag 11 mars kl 19.00 – 21.00
Mötet kommer detta år att ske via ZOOM pga rådande smittsituation, utförlig information kommer att skickas ut.

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 5.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 13.

Sista uppsägningsdag:
1 April är sista dag för uppsägning av bryggplats, därefter startar en ny säsong.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
13 april                         kl. 18.00 – 21.00
21 april                         kl. 18.00 – 21.00
10 maj                           kl. 18.00 – 21.00
18 maj                           kl. 18.00 – 21.00

 

Arbetsplikt i Farstaviken:

Vaktlista för Farstaviken:
För dem som vill välja datum för vaktpass själv finns en lista i vaktkuren ytterst på 300 bryggan att fylla i.
Om man inte väljer datum blir man tilldelad ett eller två pass under säsongen.
Listan tas in 21/3.

Vaktlista för Mölnviks hamn:

Sjösättningar:
Anteckningslistor för sjösättningsdagar finns uppsatta på Mölnviksvarvet fr.o.m den 3 april t.o.m den 18 april, då de tas ned för planering. Slutgiltliga listor hängs upp den 24 april.

1 och 2 maj                        Samling och start kl 08.00
8 och 9 maj                        Samling och start kl 08.00
För båtar med egen vagn:
24 april                                Samling och start kl 08.00
11 maj                                  Samling och start kl 14.00

 

Hösten 2020 :

Höstutskicket:
Utskicket kommer vecka 35.

Båtupptagningar:
Anteckningslistor för upptagning sätts upp 29 augusti och tas ned 13 september.
Slutgiltiga listor sätts upp 19 september.

26 och 27 september                          Samling och start kl 08.00
3 oktober och 4 oktober                   Samling och start kl 08.00
För båtar med egen kärra:
23 september                                        Start kl. 14.00
10 oktober                                              Start kl. 08.00

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
3 september              kl. 18.00 – 21.00
9 september             kl. 18.00 – 21.00
15 september           kl. 18.00 – 21.00
17 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
24 oktober                 kl.  9.00 – 12.00
Mölnviksvarvet stänger den 29 oktober.

Arbetsplikt i Farstaviken:
8 september kl 17.00 – 20.00
9 september kl 17.00 – 20.00

Höstfest :
På grund av den rådande smitt-situationen så ställer vi in festen detta år.

 

Våren 2020 :

Årsmöte:
Samlingssalen i Gustavsgården, Torsdag 5 mars kl 19.00 – 21.00

Hamnavgifter:
Hamnavgifter skickas ut vecka 12.

Vårutskicket:
Utskicket kommer vecka 14.

Sista uppsägningsdag:
1 April är sista dag för uppsägning av bryggplats, därefter startar en ny säsong.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
14 april                         kl. 18.00 – 21.00
22 april                         kl. 18.00 – 21.00
14 maj                           kl. 18.00 – 21.00
19 maj                           kl. 18.00 – 21.00

 

Arbetsplikt i Farstaviken:
Det blir i år flera tillfällen till arbetsplikt, första är 18/4. Anmälan via sms till
Hamnkapten Håkan Norden, då antalet deltagare är begränsat vid detta tillfälle.
Information om övriga arbetsplikter kommer anslås på vår hemsida.

Vaktlista för Farstaviken:
För dem som vill välja datum för vaktpass själv finns en lista i vaktkuren ytterst på 300 bryggan att fylla i.
Om man inte väljer datum blir man tilldelad ett eller två pass under säsongen.
Listan tas in 15/4 och faställd lista läggs ut runt 4 maj.

Vaktlista för Mölnviks hamn:
Vaktlistan börjar gälla 11 maj och finns i klubbhuset i Mölnvik från vecka 18.

Sjösättningar:
Anteckningslistor för sjösättning sätts upp 5 april och tas ned 19 april.
Slutgiltiga listor anslås den 25 april.

2 och 3 maj                        Samling och start kl 08.00
9 och 10 maj                     Samling och start kl 08.00
För båtar med egen vagn:
25 april                                Samling och start kl 08.00
12 maj                                  Samling och start kl 14.00