Uppsägning av medlemskap

RUTINER FÖR UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Sommarplats:
Uppsägning av sommarplats sker till respektive hamnkapten för Mölnvik/Farstaviken.
Nyckel till respektive hamn skall återlämnas i samband med uppsägningen. Debitering av sommarplats fortskrider fram tills dess att nyckel har återlämnats till hamnkapten och medlem är borttagen ur vårt platsregister.

Vinterplats:
Uppsägning av vinterplats sker till din planbas i Mölnvik. Nyckel till varvet skall återlämnas i samband med uppsägningen. Debitering av vinterplats fortskrider fram tills dess att nyckel till varvet har återlämnats till din planbas och medlem är borttagen ur vårt platsregister.

Medlemskap:
Uppsägning av medlemskap sker till GBK medlemsansvarig. Detta kan ske först när ovanstående uppsägningar är gjorda och eventuella fakturor betalda.
Medlemsansvarig nås via mailto:medlem@gustavsbergsbatklubb.se

Här finner du kontaktuppgifter: kontaktpersoner