Upptagning

Upptagning vid Mölnviks varv och hamn:
Gemensam upptagning sker under två helger, oftast i slutet på september.
Det är även tillåtet att använda egen vagn på ovanstående ordinarie upptagningstillfällen.
Dessutom ges tillfälle vid två upptagningsdagar endast avsedda för båtägare med egen vagn.

OBS! Vid upptagning skall det alltid medfölja minst två vuxna medhjälpare, inte barn. Vid upptagning med egen vagn kan/skall två båtägare samarbeta och hjälpa varandra.

Anteckningslistor för upptagningsdagar sätts upp på Mölnviksvarvet i slutet av augusti och tas ned i början på september då de tas ned för planering. Därefter sätts slutgiltiga listor upp.

Anteckningslistor till de två dagarna avsedda för båtägare med egen vagn kommer att hänga uppe ända till upptagningsdagen. GBK förbehåller sig rätten att ändra dag och tid. Du som antecknat dig för upptagning, kontrollera därför på de slutgiltiga listorna när din upptagningstid är planerad.

Du som vill ta upp båten utanför våra ordinarie tider får själv ta kontakt med kran- och traktorförare samt erlägga en avgift beroende på storlek på din båt, egen vagn erfordras.

OBS! Upptagningshelger är bommen låst från sen fredag kväll till söndag eftermiddag då samtliga upptagningar är avslutade. Ingen fordonstrafik tillåts inom avgränsat område under dessa tider.
Bommen låses och avspärrning sker även under dagar då upptagning pågår för båtägare med egen vagn.