Kommunens Havs- och Kustplan

Klubben har skickat in ett yttrande angående Kommunens förslag till Havs- och Kustplan. Yttrandet kan läsas här: Synpunkter på Havs- och Kustplan

Här kan ni läsa hela förslaget från Värmdö kommun: Havs- och Kustplan