Bestämmelser för GBKs hamnar och varv

BESTÄMMELSER FÖR GUSTAVSBERGS BÅTKLUBBS HAMNAR OCH VARV

Fastställda 2008-03-06 enligt GBK:s stadgar 12§

Länk till Bestämmelser för GBKs hamnar och varv (reviderad 2017-08-23).