Sommarplats i Mölnvik

Vid Grisslingefjärden i anslutning till varvet har Gustavsbergs båtklubb 3 stycken flytbryggor försedda med bommar, ramp för sjösättning, verkstad och förråd.
Sötvatten och el finns att tillgå på samtliga bryggor.
Båtplatsavgiften skickas ut under mars månad och ska vara betald senast angivet förfallodatum. Avgiften skickas ut i form av mail. Om avgiften inte betalas till förfallodatum anses båtplatsen uppsagd.

Ansökan om båtplats
Logga in på ditt konto i BAS, välj där den kö du vill ställa dig i.

Uppsägning av båtplats
Om man önskar säga upp sin båtplats så ska detta meddelas till GBK, ansvarig för båtplatsuthyrning, senast den 1 april. I annat fall påförs man en årshyra.
Nyckeln skall återlämnas till den som sköter båtplatsadministrationen.

Bryggvakt
Från första maj finns ny vaktlista i klubbhuset. Om man missar sin vakttid så får man betala 1 500 kr.
Om du får förhinder att göra din vakt på angiven tid så är det upp till dig själv att byta tid med någon annan båtägare. Telefonlista till båtägare finns i klubbhuset.

Arbetsplikt
I separat utskick anges de datum som gäller för arbetsplikt. Du som har både vinter- och sommarplats i Mölnvik skall göra två arbetsplikter per säsong. Du som endast har vinter eller sommarplats skall göra en arbetsplikt per säsong. En säsong sträcker sig över höst/vår.

Kontaktpersoner
Hamnkapten i Mölnvik, titta under fliken för kontaktpersoner.