Sommarplats i Mölnvik

Vid Grisslingefjärden i anslutning till varvet har Gustavsbergs båtklubb 3 stycken flytbryggor försedda med bommar, ramp för sjösättning, verkstad och förråd.
Sötvatten och el finns att tillgå på samtliga bryggor.
Båtplatsavgiften skickas ut under mars månad och ska vara betald senast angivet förfallodatum. Avgiften skickas ut i form av mail. Om avgiften inte betalas till förfallodatum anses båtplatsen uppsagd.

Ansökan om båtplats
Om man önskar båtplats så ta kontakt med Hamnkapten för Mölnvik.
Fördelning av båtplatser sker under april månad. I samband med fördelning av båtplats så kontaktas man av GBK. I samband med att man tilldelas bryggplats får man också nyckel till området mot en depositionsavgift på 300 kr.
Man kan också maila och fråga om det finns andrahandsplatser att tillgå. Andrahandsuthyrning av båtplats ska godkännas av GBK. Båda parter, den som hyr ut och den som hyr, skall vara medlemmar i GBK och båten ska vara registrerad hos GBK och vara försäkrad, läs mer under fliken Andrahandsuthyrning.

Uppsägning av båtplats
Om man önskar säga upp sin båtplats så ska detta meddelas till GBK, ansvarig för båtplatsuthyrning, senast den 1 april. I annat fall påförs man en årshyra.
Nyckeln skall återlämnas till den som sköter båtplatsadministrationen.

Bryggvakt
Från mitten av maj till mitten av oktober sker vaktgång i Mölnvik.
Från första maj finns färdig vaktlista i klubbhuset. Om man missar sin vakttid så får man betala 1 500 kr.
Om du får förhinder att göra din vakt på angiven tid så är det upp till dig själv att byta tid med någon annan båtägare. Telefonlista till båtägare finns i klubbhuset.

Arbetsplikt
I separat utskick anges de datum som gäller för arbetsplikt. Du som har både vinter- och sommarplats i Mölnvik skall göra två arbetsplikter per säsong. Du som endast har vinter eller sommarplats skall göra en arbetsplikt per säsong. En säsong sträcker sig över höst/vår.

Kontaktpersoner
Hamnkapten i Mölnvik, titta under fliken för kontaktpersoner.