Andrahandsuthyrning

GBK:s regler för andrahandsuthyrning av båtplats

  • Samma båtplats kan endast andrahandsuthyras under två säsonger i rad. Utöver detta är det endast hamnkapten som kan besluta om fler uthyrningsperioder.
  • Både ordinarie båtplatsinnehavare och den som hyr i andra hand skall vara medlemmar i GBK med registrerade båtar.
  • Ordinarie båtplatsinnehavare och den som hyr i andra hand skall skriva under överenskommelsen (skriv ut och fyll i detta dokument) om uthyrning av båtplats i andra hand och hamnkapten skall erhålla ett påskrivet ex.
  • Efter det att hyresperioden avslutats så skall båtplatsen återlämnas i samma skick som vid hyresperiodens början.
  • Eventuell tvist i denna överenskommelse avgörs av hamnkapten i respektive hamn.
  • Bryggnyckel till den som hyr i andra hand finns att låna hos respektive hamnkapten mot kontant depositionsavgift.