Sjösättning

Sjösättning vid Mölnviks varv och hamn:
Gemensam sjösättning sker under två helger, oftast i början på maj.
Det är även tillåtet att sjösätta med egen vagn på ovanstående ordinarie sjösättningstillfällen.
Dessutom ges tillfälle vid två sjösättningsdagar endast avsedda för båtägare med egen vagn. På dessa två vagnsdagar sjösätts 15 st segelbåtar och 15 st motorbåtar, totalt 30 st båtar per dag.

OBS! Vid sjösättning skall det alltid medfölja minst två vuxna medhjälpare, inte barn. Vid sjösättning med egen vagn kan/skall två båtägare samarbeta och hjälpa varandra.

Anteckningslistor för sjösättningsdagar sätts upp på Mölnviksvarvet i början av april och tas ned i mitten på april då de tas ned för planering. Därefter sätts slutgiltiga listor upp.

Anteckningslistor till de två dagarna avsedda för båtägare med egen vagn kommer att hänga uppe ända till sjösättningsdagen. GBK förbehåller sig rätten att ändra dag och tid. Du som antecknat dig för sjösättning, kontrollera därför på de slutgiltiga listorna när du skall sjösätta.

Du som vill sjösätta utanför våra ordinarie tider får själv ta kontakt med kran- och traktorförare samt erlägga en avgift beroende på storlek på din båt, egen vagn erfordras.

OBS! Sjösättningshelger är bommen låst från sen fredag kväll till söndag eftermiddag då samtliga sjösättningar är avslutade. Ingen fordonstrafik tillåts inom avgränsat område under dessa tider.
Bommen låses och avspärrning sker även under dagar då sjösättning pågår för båtägare med egen vagn.