Hamnvakt i Mölnvik

Båtägare med sommarplats i Mölnvik ska gå vakt varje sommarsäsong. I Mölnvik upprättar hamnkapten vaktlista för sommarsäsongen. Vaktlistan finns placerad i klubbhuset och det åligger medlem att se till att vakttjänstgöring utförs.