Sommarplats i Farstaviken

I norra delen av Farstaviken har Gustavsbergs båtklubb c:a 250 småbåtplatser fördelade på fem bryggor, ramp för sjösättning samt klubbhus. I klubbhuset finns pentry, toalett samt verkstad.
Längst ut på mittenbryggan finns ett lusthus/vaktkur med god uppsikt över bryggområdet.
Hamnen är öppen 1 maj – 15 oktober.
Sötvatten och el finns att tillgå på samtliga bryggor.
För att kunna hyra en båtplats så krävs det att man är medlem i GBK och är med på en arbetsdag om året samt går bryggvakt en/två nattpass.
Båtplatserna är 2, 2,5, 3, 3,5 och 4 meter breda.
Båtplatsavgiften skickas ut under mars månad och ska vara betald senast angivet förfallodatum. Avgiften skickas ut i form av mail. Om avgiften inte betalas till förfallodatum anses båtplatsen uppsagd.
Det är inte tillåtet att överlåta eller hyra ut båtplats utan Hamnkaptens medgivande.
Endast den båt som registrerats i BAS och godkänts av Hamnkapten får ligga vid bryggan.

Anslagstavla finns i klubbhuset. Där annonseras aktiviteter och andra meddelanden, även medlemmar kan här annonsera önskemål om vaktbyten m.m.

Ansökan om båtplats
Logga in på ditt konto i BAS, välj där den kö du vill ställa dig i.

Uppsägning av båtplats
Om man önskar säga upp sin båtplats så ska detta meddelas till GBK, Hamnkapten, senast den 1 april. I annat fall påförs man en årshyra. Bryggnyckeln skall återlämnas till den som sköter nyckeladministrationen.

Byte av båtplats
Om du skaffat ny båt och behöver en annan storlek på din båtplats kan du ansöka om detta via BAS. Uppge nya mått samt bifoga försäkringsbevis, du får inte lägga annan båt än den som godkänts av Hamnkapten vid bryggan.

Hamnvakt
Läs om detta under fliken Hamnvakt i Farstaviken.

Arbetsplikt
I vår- och höstutskick anges valbara datum för deltagande på arbetsdag, du kan anmäla dig via medlemsregistret BAS.
Som båtägare ska man delta i en arbetsplikt under året. I Farstaviken har vi 2-4 arbetspliktsdagar. Vid dessa tillfällen kan arbetet bestå i att sätta ut och fästa bryggbommar, olja bryggorna, måla, reparera, underhålla bryggfästen, kratta och städa stränder.

Kontaktpersoner
Hamnkapten i Farstaviken, titta under fliken för kontaktpersoner.