Sommarplats i Farstaviken

I norra delen av Farstaviken har Gustavsbergs båtklubb c:a 250 småbåtplatser, ramp för sjösättning, verkstad och förråd. Hamnen är öppen 1 maj – 15 oktober.
Sötvatten och el finns att tillgå på samtliga bryggor.
För att kunna hyra en båtplats så krävs det att man är medlem i GBK och är med på en arbetsdag om året samt går bryggvakt en/två nattpass 22-06 under maj –okt månad.
Båtplatserna är 2, 2,5, 3, 3,5 och 4 meter breda.
Båtplatsavgiften skickas ut under mars månad och ska vara betald senast angivet förfallodatum. Avgiften skickas ut i form av mail. Om avgiften inte betalas till förfallodatum anses båtplatsen uppsagd.

Ansökan om båtplats
Logga in på ditt konto i BAS, välj där den kö du vill ställa dig i.

Uppsägning av båtplats
Om man önskar säga upp sin båtplats så ska detta meddelas till GBK, ansvarig för båtplatsuthyrning, senast den 1 april. I annat fall påförs man en årshyra. Bryggnyckeln skall återlämnas till den som sköter båtplatsadministrationen.

Bryggvakt
Från mitten av mars till mitten av april finns det möjlighet att anteckna önskemål om när man önskar gå bryggvakt. Längst ut på brygga 300, i lusthuset, finns en liggare för detta. Om man inte tecknar sig för någon vakttid så tilldelas man en tid av hamnkapten. Från första maj finns färdig vaktlista i lusthuset. Om man missar sin vakttid så får man betala 1 500 kr.

Namn angivna med fet stil i vaktlistan är båtägare som inte angett något önskemål om datum för vakt och därför tilldelats en tid av hamnkapten. Om du får förhinder att göra din vakt på angiven tid så är det upp till dig själv att byta tid med någon annan båtägare. Telefonlista till båtägare finns i vaktkuren.

Arbetsplikt
I separat utskick anges de datum som gäller för arbetsplikt. Som båtägare ska man delta i en arbetsplikt under året. I Farstaviken har vi 2-4 arbetspliktsdagar. Vid dessa tillfällen kan arbetet bestå i att sätta ut och fästa bryggbommar, olja bryggorna, måla, reparera, underhålla bryggfästen, kratta och städa stränder.

Kontaktpersoner
Hamnkapten i Farstaviken, titta under fliken för kontaktpersoner.