Hamnvakt i Farstaviken

Klubbmedlem i GBK som hyr båtplats i Farstaviken från 1 april eller senare ska vara hamnvakt under sommarsäsongen det året. Vakthållning sker under den period båtar får ligga vid brygga. Varje båtägare går två pass.

 Av säkerhetsskäl ska ingen båtägare göra ett vaktpass ensam.

Vaktlokal är lusthuset längst ut på brygga 300.
Tid för nattvakt bokas i vårt digitala medlemssystem, BAS, under perioden 6 mars till 6 april.

Vakttider där ingen båtägare antecknat sig fylls på med båtägare som inte angett något önskemål. Färdig vaktlista tillsammans med vaktjournal, medlemsförteckning och båtplatsinnehavare läggs därefter ut i vaktkuren.
Alla båtägare i Farstaviken måste kolla med vaktlistan vilka vaktpass man tilldelats.

Klubbmedlemmar som tar på sig extra vaktpass anges på särskild lista.

Båtägare som tilldelats ett vaktpass ansvarar för att detta genomförs. Kan man inte gå sin vakt får man ordna med ersättare. Detta skall rapporteras i vaktjournalen

Böter för missat vaktpass är 1 500 kr (eller annat belopp som årsmötet beslutar om).

Vaktinstruktion finns i vaktjournalen.