Hamnvakt i Farstaviken

Klubbmedlem i GBK som hyr båtplats i Farstaviken från 1 april eller senare ska vara hamnvakt under sommarsäsongen det året. Vakthållning sker under den period båtar får ligga vid brygga. Varje båtägare går två pass. Dessa kan utföras genom att;

  • Båtägaren går två separata pass under olika nätter (ej juli månad)
  • Båtägare går ett enkelpass under juli månad som räknas som dubbelpass
  • Båtägare tar ett dubbelpass tillsammans med en familjemedlem/kompis

 Av säkerhetsskäl ska ingen båtägare göra ett vaktpass ensam.

Vaktlokal är lusthuset längst ut på brygga 300.
Från och med GBK:s årsmöte finns en lista utlagd i vaktkuren där båtägare kan ange önskemål när man vill gå vakt. Listan ligger ute i vaktkuren fram till 15 april (ca en månad) därefter tas den in. Vakttider där ingen båtägare antecknat sig fylls på med båtägare som inte angett något önskemål. Färdig vaktlista tillsammans med vaktjournal, medlemsförteckning och båtplatsinnehavare läggs därefter ut i vaktkuren.
Alla båtägare i Farstaviken måste kolla med vaktlistan vilka vaktpass man tilldelats.

Klubbmedlemmar som tar på sig extra vaktpass anges på särskild lista.

Båtägare som tilldelats ett vaktpass ansvarar för att detta genomförs.

Böter för missat vaktpass är 1 500 kr (eller annat belopp som årsmötet beslutar om).

Vaktinstruktion finns i vaktjournalen.