Om GBK

Gustavsbergs båtklubb har sommarplatser både i Farstaviken och Mölnvik, i Mölnvik finns även vinterplatser. Information om de båda hamnarna finns under flikarna Sommarplats respektive Vinterplats.

I Kalendarium presenteras datum för sjösättningsdagar och arbetsplikter.