Beskrivning av varvet

På varvet i Mölnvik finns både vinterplatser och sommarplatser, mastförvaring och miljöstation.
Sjösättning och upptagning av båtar sker till största delen gemensamt, inför vår och höst finns information om de tillfällen som anordnas. Dessutom anordnas ett antal städdagar där man kan göra sin arbetsplikt.
Säsongen för arbetsplikt sträcker sig över höst/vår.
Du som har både vinter- och sommar-plats i Mölnvik skall göra två arbetsplikter per arbetsplikts-säsong i Mölnvik.
Du som endast har vinter eller sommar-plats skall göra en arbetsplikt per arbetspliktssäsong i Mölnvik.
På dessa arbetsplikter i Mölnvik genomför vi regelbundet kraftfulla städinsatser i avseende att rensa bort gammalt material, ställningar m.m. Du uppmanas att märka upp ditt material med namn och telefonnummer på sådant material som du skall ha kvar, allt annat material kommer obönhörligen att slängas.

Vattentillgång
Sjövatten finns normalt tillgängligt under hösten fram till sista arbetsdag.
Sötvatten kommer att sättas på vid första arbetsplikten, om inte frost i marken sätter några hinder.

Miljöstation
Använd gärna vår miljöstation för oljor, bränsle, filter, sprayer. Läs på skyltarna som anvisar var du slänger vad. Kom ihåg att tomma plastdunkar som har innehållit exempelvis olja, slänger du i vår container.

Vaktlista
Båtägare med sommarplats i Mölnvik ska gå vakt varje sommarsäsong. I Mölnvik upprättar hamnkapten vaktlista för sommarsäsongen. Vaktlistan finns placerad i klubbhuset och det åligger medlem att se till att vakttjänstgöring utförs.