Pågående arbeten kring Farstaviken

Pågående arbete i Farstaviken och hur det påverkar klubbens anläggning:
– Strandviks Flyglar består av totalt fyra huskroppar som kommer att ligga cirka 50 meter från Farstavikens fina strandpromenad och småbåtshamn. Husen byggs i två etapper, till öst och väst om det anrika Villa Strandvik. Respektive etapp omfattar ett lamellhus i två våningar och ett punkthus i fyra våningar.
Beräknas vara färdigt kvartal 2, 2020.

– Parkeringsplatser och tillgänglighet vid bryggor:
Pråmvarvsbacken byggs bort vilket innebär att 500 bryggans parkering försvinner, så även möjligheten att ha sopkärl där.
De parkeringsplatser som finns är placerade kring sjösättningsrampen och klubben har införskaffat vagnar för att underlätta transport mellan bil och båt.
För 500 bryggan kan man tänka sig att parkera på infartsparkeringen, Gezelius väg, och promenera längs strandkanten på det nybyggda promenadstråket.

– Klubbhus:
Istället för de förrådsutrymmen klubben disponerat kommer vi att bygga ett klubbhus under vår/sommar-2020.