Båtbottentvätten

Längst ut på C-bryggan på Mölnviksvarvet är båtbottentvätten placerad.
Här nedan finns information om hur vi ska använda den.

Observera att för att få använda tvätten krävs att man deltagit i utbildning av tvätten, (Dessa utbildningstillfällen annonseras på hemsidan), samt att båtbotten uppfyller de krav som Kommunen ställer, se detta beslut.

1. Här bokar du tid för att använda tvätten:
För att det inte ska uppstå köer och väntetider så finns ett bokningssystem för tvätten, följ denna länk för att komma till Bokningsschemat.

2. Så här använder du tvätten:
Instruktion för handhavande av båtbottentvätten.
Denna instruktion finns även vid båttvätten men det är bra att läsa på innan man använder tvätten.
Kompletterande instruktion.

Har du frågor eller funderingar om tvätten så finns våra båtbottentvättsfunktionärer att fråga, dom har full koll på hur tvätten fungerar.
Staffan Sundberg   070 378 28 79
Per Mehlqvist          070 517 37 75

Lite övrig information som kan vara intressant:
Här finns en film som visar hur tvätten fungerar.

Vi köper tvätten utav Rentunder AB och här är en länk till deras hemsida.