Kontaktpersoner

Här finns kontaktuppgifter till våran styrelse och funktionärer inom klubben:

Styrelsen i Gustavsbergs Båtklubb (GBK)
Carl Bildsten          Ordförande                 ordforande@gustavsbergsbatklubb.se  070 329 29 09
Kjell Sahlén            v. Ordförande                                                                                                  073 071 49 99
Staffan Sundberg     Kassör                           ekonomi@gustavsbergsbatklubb.se  070 387 28 79
Göran Forsman     v. Kassör                                 kassa@gustavsbergsbatklubb.se   076 776 57 14
Magnus Hedmo    Sekreterare               sekreterare@gustavsbergsbatklubb.se    073 815 84 19
Fredrik Westin       Varvschef                       varvschef@gustavsbergsbatklubb.se   076 631 33 78
Jan-Åke Ström      Klubbmästare     klubbmastare@gustavsbergsbatklubb.se   070 206 54 27
Annika Andersson     Miljöombud                     miljo@gustavsbergsbatklubb.se   072 322 51 20
Lars-Anders Svensk  Hamnchef              hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se   070 639 99 66

Funktionärer på Mölnviksvarvet
Fredrik Westin               Varvschef                varvschef@gustavsbergsbatklubb.se  076 631 33 78
Håkan Skogsberg         Kran- o traktorförare                                                                       073 088 95 63
Anders Persson             Kran- o traktorförare                         anders@perssons.eu   070 513 56 08
Joakim Schroderus     Kran- o traktorförare                                                                       073 184 07 00
Robert Eriksson             Kran- o traktorförare                                                                      076 767 17 89
Lars Bovin                        Kran- o traktorförare                                                                      070 678 65 30
Jerry Svedlund              Kran- o traktorförare                                                                      073 988 76 32
Bengt Allebrink             Traktorförare                         bengt.allebrink@gmail.com  070 577 44 88
Hans Sjöberg                 Traktorförare                                                            570 309 19    072 383 69 26
Håkan Wahlström        Planbas motorbåtar nedre plan                                                070 575 53 08
Fredrik Westin               Planbas motorbåtar mellanplan                                               076 631 33 78
Max Eriksson                  Planbas segelbåtar              max.eriksson@hardfacts.se  073-390 09 73‬                                                      
Kenneth Silversten      Vattensystem och pump                                                               070 605 52 11
Staffan Sundberg         Båtbottentvätt                                                                                  070 378 28 79
Per Mehlqvist                 Båtbottentvätt                                                                                  070 517 37 75

Funktionärer i Mölnvikshamnen
Lars-Anders Svensk     Hamnchef Mölnvik/Farstaviken                                                 070 639 99 66
Lars Areflykt                     Hamnkapten Mölnvik                                            570 262 70   070 715 70 08

Funktionärer i Farstavikshamnen
Lars-Anders Svensk   Hamnchef Mölnvik/Farstaviken                                                 070 639 99 66
Håkan Nordén              Hamnkapten Farstaviken                                                             070 745 40 60
Denis Vorontsov          Funktionär                                                                 711 24 06     070 438 59 54
Kjell Sahlén                   Administratör                     fv@gustavsbergsbatklubb.se   073 071 49 99

Medlemsansvarig GBK
Kerstin Eriksson         Medlemsansvarig          medlem@gustavsbergsbatklubb.se

Valberedning
Mats Björkman       Sammankallande                                                             070 245 51 55
Christer Byström                                                                                                     073 801 06 66
Håkan Wahlström                                                                                                   070 575 53 08
Anders Persson                                                                                                        070 513 56 08
Owe Södergren                                                                                                        073 389 39 99

3 tankar kring ”Kontaktpersoner

  1. Hej. Har ni någon ledig plats för en motorbåt på ca 6 meter?

  2. Hej, jag har båt i farstaviken på brygga fyra och nu undrar jag om vinterförvaring, hur ansöker jag om det?

  3. Bengt
    Har du fått hjälp med hur du söker vinterplats?

    Med vänlig hälsning/Anders Persson, Varvschef

Kommentera