Kontaktpersoner

Här finns kontaktuppgifter till våran styrelse och funktionärer inom klubben:

Styrelsen i Gustavsbergs Båtklubb (GBK)
Anders Persson           Ordförande          ordforande@gustavsbergsbatklubb.se  070 513 56 08
Kjell Sahlén                   v. Ordförande                v-ordf@gustavsbergsbatklubb.se  073 071 49 99
Åsa Persson                  Kassör                         ekonomi@gustavsbergsbatklubb.se  070 243 61 51
Göran Forsman           v. Kassör                           kassa@gustavsbergsbatklubb.se  076 776 57 14
Magnus Hedmo          Sekreterare         sekreterare@gustavsbergsbatklubb.se   073 815 84 19
Johnni Tvinghagen   Varvschef                 varvschef@gustavsbergsbatklubb.se  070 578 57 86
Jan-Åke Ström        Klubbmästare   klubbmastare@gustavsbergsbatklubb.se  070 206 54 27
Annika Andersson     Miljöombud                     miljo@gustavsbergsbatklubb.se  072 322 51 20
Lars-Anders Svensk  Hamnchef              hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se  070 639 99 66

Funktionärer på Mölnviksvarvet
Johnni Tvinghagen     Varvschef               varvschef@gustavsbergsbatklubb.se  070 578 57 86
Håkan Skogsberg         Kran- o traktorförare                                                                      073 088 95 63
Anders Persson             Kran- o traktorförare                         anders@perssons.eu  070 513 56 08
Joakim Schroderus     Kran- o traktorförare                                                                      073 184 07 00
Robert Eriksson             Kran- o traktorförare                                                                     076 767 17 89
Lars Bovin                        Kran- o traktorförare                                                                     070 678 65 30
Jerry Svedlund              Kran- o traktorförare                                                                      073 988 76 32
Bengt Allebrink             Traktorförare                         bengt.allebrink@gmail.com  070 577 44 88
Fabian Lundberg                                                                                                                           073 543 15 31
Thijs Dirkse                     Planbas motorbåtar mellanplan                                               072 353 07 49
Ove Jansson                   Planbas motorbåtar nedre plan                                               070 728 73 56
Stefan Fiedler                 Planbas segelbåtar                                                                        073 981 45 77
‬Kenneth Silversten      Vattensystem och pump                                                              070 605 52 11
Staffan Sundberg         Båtbottentvätt                                                                                  070 881 04 89
Per Mehlqvist                 Båtbottentvätt                                                                                  070 517 37 75

Funktionärer i Mölnvikshamnen
Lars-Anders Svensk     Hamnchef           hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se  070 639 99 66
Lars Areflykt                    Hamnkapten     lars.areflykt@hotmail.com 570 262 70   070 715 70 08

Funktionärer i Farstavikshamnen
Lars-Anders Svensk   Hamnchef             hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se  070 639 99 66
Thomas Otterberg     Hamnkapten        fv@gustavsbergsbatklubb.se                   070 607 15 30
Gunnar Edberg            Funktionär                                                                                           070 745 15 39
Kenneth Silversten    Vattensystem och pump                                                                070 605 52 11
Göran Forsman           Nyckelansvarig                                                                                   076 776 57 14

Valberedning                                                     valberedning@gustavsbergsbatklubb.se
Carl Bildsten             Sammankallande                                                           070 329 29 09
Mats Björkman                                                                                                        070 245 51 55
Christer Byström                                                                                                     073 801 06 66
Lotte Johansson                                                                                                      070 798 44 29
Owe Södergren                                                                                                        073 389 39 99

 

3 tankar kring ”Kontaktpersoner

  1. Hej. Har ni någon ledig plats för en motorbåt på ca 6 meter?

  2. Hej, jag har båt i farstaviken på brygga fyra och nu undrar jag om vinterförvaring, hur ansöker jag om det?

  3. Bengt
    Har du fått hjälp med hur du söker vinterplats?

    Med vänlig hälsning/Anders Persson, Varvschef

Lämna ett svar