Kontaktpersoner

Här finns kontaktuppgifter till våran styrelse och funktionärer inom klubben:

Styrelsen i Gustavsbergs Båtklubb (GBK)
                                           Roll/Funktion             Mailadress                                                    Tel nummer
Rikard Isby                    Ordförande           ordforande@gustavsbergsbatklubb.se  073 947 42 77
Kjell Sahlén                   v. Ordförande                 v-ordf@gustavsbergsbatklubb.se  073 071 49 99
Peter Hägglund           Kassör                          ekonomi@gustavsbergsbatklubb.se  070 860 28 88
Göran Forsman           Medlem/lås                 medlem@gustavsbergsbatklubb.se  070 422 08 30
Jan-Åke Ström            Sekreterare           sekreterare@gustavsbergsbatklubb.se   070 206 54 27
Johnni Tvinghagen   Varvschef                   varvschef@gustavsbergsbatklubb.se  070 578 57 86
Ted Stridsberg        Klubbmästare     klubbmastare@gustavsbergsbatklubb.se  070 557 21 06
Shinya Sakai                Miljöombud                       miljo@gustavsbergsbatklubb.se  070 348 15 93
Lars-Anders Svensk  Hamnchef                hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se  070 639 99 66

Funktionärer på Mölnviksvarvet
Johnni Tvinghagen     Varvschef                 varvschef@gustavsbergsbatklubb.se  070 578 57 86
Håkan Skogsberg         Kran- o traktorförare                                                                        076 021 13 10
Anders Persson             Kran- o traktorförare                                                                        070 513 56 08
Robert Eriksson             Kran- o traktorförare                                                                       076 767 17 89
Lars Bovin                        Kran- o traktorförare                                                                       070 678 65 30
Jerry Svedlund              Kran- o traktorförare                                                                        070 625 03 88
Bengt Allebrink             Traktorförare                                                                                        070 577 44 88
Anders Eklund               Traktorförare                                                                                        076 774 50 98
Thijs Dirkse                     Planbas motorbåtar mellanplan                 planbas_m_m  072 353 07 49
Ove Jansson                   Planbas motorbåtar nedre plan                   planbas_m_n  070 728 73 56
Stefan Fiedler                 Planbas segelbåtar                                           planbas_segel  073 981 45 77
‬Kenneth Silversten      Vattensystem och pump                                                                 070 605 52 11
Per Mehlqvist                 Båtbottentvätt                                                                                     070 517 37 75
Roland Liljeskär           Båtbottentvätt                                                                                      070 494 83 66

Funktionärer i Mölnvikshamnen
Lars-Anders Svensk     Hamnchef              hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se  070 639 99 66
Roland Liljeskär   Hamnkapten   hamnkapten_mv@gustavsbergsbatklubb.se  070 494 83 66

Funktionärer i Farstavikshamnen
Lars-Anders Svensk   Hamnchef                hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se  070 639 99 66
Thomas Otterberg     Hamnkapten           fv@gustavsbergsbatklubb.se                   070 607 15 30
Gunnar Edberg            Funktionär                                                                                              070 745 15 39
Kenneth Silversten    Vattensystem och pump                                                                   070 605 52 11

Valberedning                                                     valberedning@gustavsbergsbatklubb.se
Lotte Johansson      Sammankallande                                                          070 798 44 29
Carl Bildsten                                                                                                             070 329 29 09
Mats Björkman                                                                                                        070 245 51 55
Christer Byström                                                                                                     073 801 06 66

 

3 tankar kring ”Kontaktpersoner

  1. Hej. Har ni någon ledig plats för en motorbåt på ca 6 meter?

  2. Hej, jag har båt i farstaviken på brygga fyra och nu undrar jag om vinterförvaring, hur ansöker jag om det?

  3. Bengt
    Har du fått hjälp med hur du söker vinterplats?

    Med vänlig hälsning/Anders Persson, Varvschef

Lämna ett svar