Kontaktpersoner

Här finns kontaktuppgifter till våran styrelse och funktionärer inom klubben:

Styrelsen i Gustavsbergs Båtklubb (GBK)
Carl Bildsten                 Ordförande          ordforande@gustavsbergsbatklubb.se  070 329 29 09
Kjell Sahlén                   v. Ordförande                                                                                           073 071 49 99
Staffan Sundberg       Kassör                         ekonomi@gustavsbergsbatklubb.se  070 881 04 89
Göran Forsman           v. Kassör                           kassa@gustavsbergsbatklubb.se   076 776 57 14
Magnus Hedmo          Sekreterare         sekreterare@gustavsbergsbatklubb.se    073 815 84 19
Anders Persson           Varvschef                 varvschef@gustavsbergsbatklubb.se   070 513 56 08
Jan-Åke Ström        Klubbmästare   klubbmastare@gustavsbergsbatklubb.se   070 206 54 27
Annika Andersson     Miljöombud                     miljo@gustavsbergsbatklubb.se   072 322 51 20
Lars-Anders Svensk  Hamnchef              hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se   070 639 99 66

Funktionärer på Mölnviksvarvet
Anders Persson             Varvschef                varvschef@gustavsbergsbatklubb.se  070 513 56 08
Håkan Skogsberg         Kran- o traktorförare                                                                       073 088 95 63
Anders Persson             Kran- o traktorförare                         anders@perssons.eu   070 513 56 08
Joakim Schroderus     Kran- o traktorförare                                                                       073 184 07 00
Robert Eriksson             Kran- o traktorförare                                                                      076 767 17 89
Lars Bovin                        Kran- o traktorförare                                                                      070 678 65 30
Jerry Svedlund              Kran- o traktorförare                                                                      073 988 76 32
Bengt Allebrink             Traktorförare                         bengt.allebrink@gmail.com   070 577 44 88
Fabian Lundberg                                                                                                                           073 543 15 31
Thijs Dirkse                     Planbas motorbåtar mellanplan                                               072 353 07 49
Max Eriksson                  Planbas segelbåtar              max.eriksson@hardfacts.se  073 390 09 73
‬Kenneth Silversten      Vattensystem och pump                                                              070 605 52 11
Staffan Sundberg         Båtbottentvätt                                                                                  070 881 04 89
Per Mehlqvist                 Båtbottentvätt                                                                                  070 517 37 75

Funktionärer i Mölnvikshamnen
Lars-Anders Svensk     Hamnchef           hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se   070 639 99 66
Lars Areflykt                     Hamnkapten Mölnvik                                            570 262 70   070 715 70 08

Funktionärer i Farstavikshamnen
Lars-Anders Svensk   Hamnchef             hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se   070 639 99 66
Lotte Johansson     Hamnkapten hamnkapten_fv@gustavsbergsbatklubb.se  070 798 44 29
Gunnar Edberg            Funktionär                                                                                           070 745 15 39
Göran Forsman           Nyckelansvarig                                                                                   076 776 57 14

Valberedning
Mats Björkman       Sammankallande                                                             070 245 51 55
Christer Byström                                                                                                     073 801 06 66
Anders Persson                                                                                                        070 513 56 08
Owe Södergren                                                                                                        073 389 39 99

3 tankar kring ”Kontaktpersoner

  1. Hej. Har ni någon ledig plats för en motorbåt på ca 6 meter?

  2. Hej, jag har båt i farstaviken på brygga fyra och nu undrar jag om vinterförvaring, hur ansöker jag om det?

  3. Bengt
    Har du fått hjälp med hur du söker vinterplats?

    Med vänlig hälsning/Anders Persson, Varvschef

Kommentera