TBT-fri båt

TBT användes i vissa bottenfärger som förbjöds att användas på fritidsbåtar redan 1989. TBT är mycket giftigt för vattenlevande organismer och är dessutom cancerframkallande. Trots att dessa färger totalförbjöds 2003 så har forskare hittat färska spår av TBT i de översta lagren av bottensedimentet i Östersjön på senare tid och en trolig orsak är att det idag finns ett antal fritidsbåtar som fortfarande är målade med färg innehållande TBT.
Problemet med TBT är att trots övermålning med ett antal lager med moderna och godkända bottenfärger så släpper dessa färger igenom TBT.

GBK har av Kommunen blivit ombedd att se till att ingen av medlemmarnas båtar fortfarande har ev. rester av bottenfärg med TBT. TBT-färg har varit förbjuden att använda sedan 1989 och alla båtägare med båtar som har målats med denna typ av färg är skyldig att sanera sin båt.

Aktiviteter inom klubben :

– XRF-mätningar:
Gällande GBKs kontroll av TBT hos våra medlemmars båtar så finns uppdaterade förhållningsregler och det är att alla båtar äldre än 1995 kommer att behöva intyga att de är TBT-fria.
Alla nya medlemmar och nya båtar på klubben som är från 1995 eller tidigare behöver inkomma med ett TBT-intyg.
För de båtar som har varvsplats i Mölnvik kan GBK utfärda intyget.
För att underlätta har klubben tagit hjälp av SBU och utbildat tre XRF-förrättare. Dessa tre har möjlighet att låna ett XRF-instrument av SBU och genomföra icke förstörande mätning av båtbottenfärger.
Klubbens plan är att låna instrumentet två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren.
Vi har redan nu i december 2021 testat teknik och metod på ett antal båtar på klubben och det har gått bra.
GBK kommer i.o.m. detta kunna erbjuda sina medlemmar ett officiellt intyg på att din båt är TBT-fri. Detta kan även vara bra att ha för att intyga TBT-status hos din eventuella sommarhamn eller vid en ev försäljning. Intyget kommer att kosta 500kr.
Vill just du ha ett sådant intyg så kontakta klubbens miljösamordnare (miljo@gustavsbergsbatklubb.se) så kan vi mäta din båt första veckan i april 2022.

Rapporter och information om TBT :

Rapport från transportstyrelsen ang rekommendationer kring sanering vid TBT.
Rapport

Information ifrån Värmdö Kommun:
Båtbottenfärger & Båtbottentvätt
Bottensanering

Kommunen har även fattat beslut om hur vi får/inte får använda vår Båtbottentvätt:
Beslut om föreläggande om att vidta åtgärder samt försiktighetsmått för borsttvätt

För de medlemmar som står i begrepp att sanera sin båtbotten finns följande information:
Information rörande färgsanering av båtbotten

För att försäkra Kommunen om att våra medlemmar inte har TBT färg på sina båtar kommer vi att avkräva ett skriftligt intyg av alla medlemmar med vinterplats i Mölnvik.
Detta intyg skall vara inskickat senast den 31 Oktober 2020.