TBT-fri båt

TBT användes i vissa bottenfärger som förbjöds att användas på fritidsbåtar redan 1989. TBT är mycket giftigt för vattenlevande organismer och är dessutom cancerframkallande. Trots att dessa färger totalförbjöds 2003 så har forskare hittat färska spår av TBT i de översta lagren av bottensedimentet i Östersjön på senare tid och en trolig orsak är att det idag finns ett antal fritidsbåtar som fortfarande är målade med färg innehållande TBT.
Problemet med TBT är att trots övermålning med ett antal lager med moderna och godkända bottenfärger så släpper dessa färger igenom TBT.

GBK har av Kommunen blivit ombedd att se till att ingen av medlemmarnas båtar fortfarande har ev. rester av bottenfärg med TBT. TBT-färg har varit förbjuden att använda sedan 1989 och alla båtägare med båtar som har målats med denna typ av färg är skyldig att sanera sin båt. Denna regel gäller för medlemmar i Gustavsbergs Båtklubb: TBT-intyg till SBU

Information ifrån Värmdö Kommun:
Båtbottenfärger & Båtbottentvätt
Bottensanering

Kommunen har även fattat beslut om hur vi får/inte får använda vår Båtbottentvätt:
Beslut om föreläggande om att vidta åtgärder samt försiktighetsmått för borsttvätt

För de medlemmar som står i begrepp att sanera sin båtbotten finns följande information:
Information rörande färgsanering av båtbotten

För att försäkra Kommunen om att våra medlemmar inte har TBT färg på sina båtar kommer vi att avkräva ett skriftligt intyg av alla medlemmar med vinterplats i Mölnvik.
Detta intyg skall vara inskickat senast den 31 Oktober 2020.

Intyg att fylla i och skicka in till klubben finns här, Intyg om TBT-fri båt.