TBT-fri båt

TBT användes i vissa bottenfärger som förbjöds att användas på fritidsbåtar redan 1989. TBT är mycket giftigt för vattenlevande organismer och är dessutom cancerframkallande. Trots att dessa färger totalförbjöds 2003 så har forskare hittat färska spår av TBT i de översta lagren av bottensedimentet i Östersjön på senare tid och en trolig orsak är att det idag finns ett antal fritidsbåtar som fortfarande är målade med färg innehållande TBT.
Problemet med TBT är att trots övermålning med ett antal lager med moderna och godkända bottenfärger så släpper dessa färger igenom TBT.

GBK har av Kommunen blivit ombedd att se till att ingen av medlemmarnas båtar fortfarande har ev. rester av bottenfärg med TBT. TBT-färg har varit förbjuden att använda sedan 1989 och alla båtägare med båtar som har målats med denna typ av färg är skyldig att sanera sin båt.

Aktiviteter inom klubben :

– XRF-mätningar:
(2023-10-25)
Gällande GBKs kontroll av TBT hos våra medlemmars båtar så finns uppdaterade förhållningsregler och det är att alla båtar äldre än 1995 kommer att behöva intyga att de är TBT-fria.

Ni som redan har lämnat in TBT-fri intyg kan bortse ifrån detta info!
Så alla nya medlemmar samt gamla medlemmar med nya båtar på klubben som är från 1995 eller tidigare behöver inkomma med ett TBT-intyg.
För de båtar som har varvsplats i Mölnvik kan GBK utfärda intyget.
För att underlätta har klubben tagit hjälp av SBU och utbildat tre XRF-förrättare o GBK har möjlighet att genomföra icke förstörande mätning så kallade XRF-mätning av båtbottenfärger.

Klubbens plan är att hyra instrumentet En gång per år, en gång på hösten eller på våren beroende av de antal anmälda båtar för XRF mätning.

GBK kommer i.o.m. detta kunna erbjuda sina medlemmar ett officiellt intyg på att din båt är TBT-fri enligt SBU riktlinje.
Detta kan även vara bra att ha för att intyga TBT-status till din ev sommarhamn eller vid en ev försäljning. Intyget kommer att kosta 500kr.

Vill just du ha ett sådant intyg så kontakta klubbens Miljösamordnare ASAP (miljo@gustavsbergsbatklubb.se) så kan vi planera in och mäta din båt ev nu på hösten eller våren innan maj 2024.

Utökad information

Tyvärr är det näst intill omöjligt att helt kontroll TBT-halten på en båt så därför har det blivit praxis att man mäter förekomsten av tenn (Sn) i båtbottenfärgen. Och är halterna höga så antas tennet komma från TBT. Det finns i princip tre sätt att intyga TBT-fri båt:

1. XRF-mätning (GBK kan erbjuda detta)

2. Skrapprov (detta skall båtägare själv arrangera, ej via GBK)

3. Övrigt eget intygande

Alla ovan nämnda metoder har sina för och nackdelar.

1. XRF-mätning

Är en oförstörande mätmetod som använder röntgenflourcens för att mäta fyra metallhalter (Sn, Cu, Pb och Zn) i båtbottenfärgen.
Kräver ett dyrt instrument som är svårt att ha egen tillgång till.
SBU har två instrument som de hyr ut till sina medlemsklubbar och utbildad mätförrätare. GBK har tre utbildade mätförrättare.
Inom denna metod har båtorganisationer, myndigheter och kommersiella företag enats om hur ett intyg ser ut och vilka gränsvärden som gäller för att en Sn-halt skall klassas som komma från TBT eller inte.
Det finns en tillgänglig kommersiell aktör som utför mätningar.
Kommunen har tillgång till ett instrument men det är tveksamt om det är kalibrerat för att mäta båtfärger.
Instrumentet kan också användas till att mäta halter av metaller i marken men då är kalibreringen annorlunda.
Enhet my gram/cm2

2. Skrapprov

Genom att skrapa loss båtbottenfärg och skicka ca. 2 tsk till analys kan man få ut motsvarande metallhalter som vid XRF-mätning dock i en annan enhet [mg/kg]. Detta prov kan båtägaren göra själv genom att beställa på nätet, ta ett färgprov och skicka på analys. Det finns även ett extra förfarande som kan göras för att garantera att provet tas rätt genom att en ansvarig person i en båtklubb (oftast miljöansvarig) övervakar när medlem tar prov och och skickar in. Båda signerar då ett protokoll som tillsammans med analyssvaret utgör det slutgiltiga intyget.

Tyvärr är båtorganisationer, myndigheter och kommersiella företag inte enade om vilka gränsvärden som gäller för Sn för att det skall antas komma från TBT eller inte. Det finns rapporter genomförda av Transportstyrelsen som säger att halter på Sn upp till 700 mg/kg kan vara bakgrundshalter i dagens vanliga kommersiella båtbottenfärger.

3. Övriga intyg

Om båtägaren vet hela båtens historia av båtenmålning eller har låtit sanera bort gammal färg så kan båtägaren själv intyga att båten inte är målad med TBT.
En sanering där all bottenfärg tagits bort kan ha gjorts av en kommersiell firma. Allt detta ska då kunna styrkas med kvitton, foton och dyl.
I detta fall finns det mängder av alternativ till hur ett intyg skulle kunna se ut.
Självintygsmall finns hos oss GBK.

Rapporter och information om TBT :

Rapport från transportstyrelsen ang rekommendationer kring sanering vid TBT.
Rapport

Information ifrån Värmdö Kommun:
Båtbottenfärger & Båtbottentvätt
Bottensanering

Kommunen har även fattat beslut om hur vi får/inte får använda vår Båtbottentvätt:
Beslut om föreläggande om att vidta åtgärder samt försiktighetsmått för borsttvätt

För de medlemmar som står i begrepp att sanera sin båtbotten finns följande information:
Information rörande färgsanering av båtbotten

För att försäkra Kommunen om att våra medlemmar inte har TBT färg på sina båtar kommer vi att avkräva ett skriftligt intyg av alla medlemmar med vinterplats i Mölnvik.