Uppsägning av båtplats

Sista datum att säga upp sin plats är 1:a April, därefter startar en ny säsong där nya medlemmar ska kunna erbjudas plats, det är därför viktigt att säga upp sin plats i god tid.
Nyckel till respektive hamn skall återlämnas i samband med uppsägning. Debitering av sommarplats fortskrider fram tills dess att nyckel har återlämnats till båtklubben och medlem är borttagen ur vårt platsregister.

Kontaktuppgifter för uppsägning av sommarplats och återlämnande av nyckel, se fliken kontaktpersoner.