Uppsägning av båtplats

Nyckel till respektive hamn skall återlämnas i samband med uppsägning. Debitering av sommarplats fortskrider fram tills dess att nyckel har återlämnats till båtklubben och medlem är borttagen ur vårt platsregister.

Kontaktuppgifter för uppsägning av sommarplats och återlämnande av nyckel, se fliken kontaktpersoner.