Köanmälan

För att kunna få en sommar/vinterplats för din båt måste du vara medlem.
Du kan därefter anmäla dig till vårt kösystem, följ nedanstående anvisningar.

Innan du lämnar in en ansökan skall du läsa igenom följande:
Klubbens stadgar och bestämmelser, stadgar
Regler för klubbens anläggningar, Bestämmelser för GBKs hamnar och varv
Intyg om TBT-fri båt : TBT-fri båt
Du kommer i din ansökan få godkänna ovanstående samt även lagring av dina personuppgifter enligt GDPR.

För att ansöka om medlemskap går du in på följande länk, Ansökan om medlemskap.
Där anger du din e-postadress och önskat lösenord, klicka därefter på ’logga in’.
Du kommer då till ett ansökningsformulär där du fyller i dina uppgifter.
Skicka därefter din ansökan genom att trycka ’spara’.

När ansökan är inskickad kommer vi efter att ha godkänt din ansökan att skicka dig en inbetalningsavi på 500 kr och när den är betald tilldelas du ett medlemsnummer och du kan därefter logga in i medlemsregistret med den inloggning du skapade vid din ansökan.

För att ställa dig i kö för båtplats loggar du in i medlemsregistret.
Du kan där ställa dig i de köer för sommar respektive vinter plats som du önskar.

Du kan när som helst logga in och ändra dina uppgifter i din ansökan.

Som hamn- och varvsplatsliggare är du skyldig att följa klubbens stadgar och de av klubbmötet vid varje tillfälle fastställda bestämmelser gällande våra hamnar och varv.