Köanmälan

För att få en sommar/vinterplats för din båt måste du anmäla dig till vårt kösystem, följ nedanstående anvisningar.

Innan du lämnar in en ansökan skall du läsa igenom följande:
Klubbens stadgar och bestämmelser, stadgar
Regler för klubbens anläggningar, Bestämmelser för GBKs hamnar och varv
Intyg om TBT-fri båt : TBT-fri båt
Du kommer i ansökan få godkänna dessa regler samt även godkänna lagring av
dina personuppgifter enligt GDPR.

För att ansöka om medlemskap och båtplats går du in på följande länk,
Ansökan om medlemskap.
Där anger du din e-postadress och önskat lösenord, klicka därefter på ’logga in’.
Du kommer då till köanmälan där du fyller i dina uppgifter i formuläret.
Skicka därefter din ansökan genom att trycka ’spara’.

När ansökan är inskickad betalar du 500 kr i inträdesavgift till PG 606 29 35-9 Gustavsbergs Båtklubb och står därefter i kö till de val du gjort.
Det är viktigt att DITT namn (samma namn som i den köanmälan du gjort) står i meddelandefältet på inbetalningen.
Du kan när som helst logga in och ändra dina uppgifter i din ansökan.

Som hamn- och varvsplatsliggare är du skyldig att följa klubbens stadgar och de av klubbmötet vid varje tillfälle fastställda bestämmelser gällande våra hamnar och varv.