Vatten på varvet

Vatten på varvet

Dricksvatten finns på bryggor, vid mastkran och bakom traktorhuset.

Varvet har en egen brunn och vattnet sätts på när vädret håller sig på plus sidan, så att slangar och kopplingar inte fryser sönder. På hösten stängs dricksvattnet av efter sista allmänna upptagningen. Under 2013 togs vattenprov på vårt dricksvatten och vattnet håller hög kvalité, inga anmärkningar från provtagningen. Tänk på att inte slösa med dricksvattnet eftersom vi har en egen brunn och inte kommunalt vatten.

Sjövatten

Sjövatten finns tillgängligt vid stolpar runt om på uppläggningsplanerna från första allmänna upptagningen till sista allmänna upptagningen. Tänk på att visa hänsyn när du spolar av båten.

En fråga som alltid dyker upp, varför är inte sjövattnet på redan till våren?

Att hålla sjövattenpumpar igång så inte filter och rör sätts igen under sommarperioden kräver mycket tid från vår funktionär som sköter vattensystemet. Rör och filter växer tyvärr igen lika fort som ett omålat båtskrov. Det äventyrar vårt pumpsystem som annars kan gå torrt och skära ihop. Vi har därför valt att ha sjövattnet igång endast under hösten, då det inte växer igen fullt så snabbt som under sommaren.

Lämna ett svar