Läsvärda länkar samt information ifrån Värmdö kommun

Här presenteras löpande aktuell information som rör miljöarbetet i klubben.
Kommun information:
Värmdö kommuns tillsyn av GBK  

Kommunen har besökt varvet och kommit med nedanstående rapport:
Inspektionsrapport från Kommunens besök på Varvet

Läsvärda länkar och artiklar:
SMBFs Miljönyhetsbrev nr 1

Nya regler från KEMI angående bottenfärgen, länk till Svenska båtunionens nyhetsbrev #2
Artikeln återfinns i slutet av nyhetsbrevet, ’Ny lista på godkända båtbottenfärger med biocid’.

Andra läsvärda länkar:
Kemikalieinspektionen  
Svenska Båtunionen
Båtmiljö.se