Medlems kontaktuppgifter

Vi använder SBU:s administrativa system BAS för hantering av medlemmar och båtar.
Du som är medlem har möjlighet att själv
sköta registervården avseende dina personliga uppgifter, såsom adresser, telefonnummer, mejladress och självklart uppgifter gällande din båt.
För de medlemmar som saknar inloggning, så skickar
vi ut inloggningsuppgifter till registrerad mejladress, med instruktion hur man loggar in.
Om du saknar möjlighet att sköta dessa uppgifter på egen hand kan du skicka dina ändringar eller tillägg
till medlem@gustavsbergsbatklubb.se