Valberedning

Valberedningens medlemmar finner du under kontaktpersoner och dessa nås via
valberedning@gustavsbergsbatklubb.se
Valberedningens uppgift är att inför årsmötet föreslå styrelsemedlemmar.
Ta kontakt med valberedningen om du är intresserad av att hjälpa till i klubben alternativt om du vill tipsa om någon du tror kan vara lämplig för en uppgift.
Förslagen behöver vara inne i god tid före årsmötet som hålls i Mars.
Valberedningens förslag presenteras i handlingarna inför årsmötet, så att medlemmarna ska ha tid på sig att ta ställning till de nominerade.

De Styrelseposter som finns i klubben är följande:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Vice kassör (Medlemsansvarig)
Sekreterare
Hamnchef
Varvschef
Klubbmästare
Miljöombud