Valberedning

Valberedningens medlemmar finner du under kontaktpersoner och dessa nås via
valberedning@gustavsbergsbatklubb.se
Valberedningens uppgift är att inför årsmötet föreslå styrelsemedlemmar och funktionärer.
Ta kontakt med valberedningen om du är intresserad av att hjälpa till i klubben alternativt om du vill tipsa om någon du tror kan vara lämplig för en uppgift.
Förslagen behöver vara inne i god tid före årsmötet som hålls i mars.