Färskvatten i Mölnvik

Vattenprover har tagits ur brunnen i Mölnvik och resultat är att vattnet är tjänligt och utan anmärkning. Länk till provresultat