Alla inlägg av jan-åke ström

Vi behöver folk på arbetsplikterna

Klubben har ett ständigt behov av underhåll och reparationer och för att vi ska kunna bibehålla låga kostnader för våra medlemmar så är det viktigt att vi hjälps åt med detta.
Det är stort behov av arbete i Mölnvik men oftast mindre behov i Farstaviken vilket gör att vi ofta har för mycket folk på arbetsdagarna i Farstaviken.
För att utnyttja våra arbetskrafter på bästa sätt och för att ge möjlighet till större urval av arbetsplikter kan nu medlemmar som ligger i Farstaviken även utföra sin arbetsplikt i Mölnvik.

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet:
Torsdag 11 april kl.18.00 – 21.00
Onsdag 17 april kl.18.00 – 21.00
Lördag 27 april Start kl 08.00, samtidigt som sjösättning
Söndag 28 april Start kl 08.00, samtidigt som sjösättning
Lördag 4 maj Start kl 08.00, samtidigt som sjösättning
Söndag 5 maj Start kl 08.00, samtidigt som sjösättning
Torsdag 16 maj kl.18.00 – 21.00
Tisdag 21 maj kl.18.00 – 21.00
Måndag 27 maj kl.18.00 – 21.00

Arbetsplikt i Farstaviken:
Tisdag 18 april kl.18.00 – 21.00
Tisdag 9 maj kl.18.00 – 21.00

Förhoppningsvis ger detta även er medlemmar större möjlighet att kunna finna ett datum som passar er.