Kontaktpersoner

Här finns kontaktuppgifter till våran styrelse och funktionärer inom klubben:

Styrelsen i Gustavsbergs Båtklubb (GBK)
                                           Roll/Funktion             Mailadress                                                    Tel nummer
Anders Persson           Ordförande           ordforande@gustavsbergsbatklubb.se  070 513 56 08
Kjell Sahlén                   v. Ordförande                 v-ordf@gustavsbergsbatklubb.se  073 071 49 99
Christian Koch             Kassör                          ekonomi@gustavsbergsbatklubb.se  073 600 71 77
Peter Hägglund           Kassör                          ekonomi@gustavsbergsbatklubb.se  070 860 28 88
Göran Forsman           Medlem/lås                 medlem@gustavsbergsbatklubb.se  070 422 08 30
Magnus Hedmo          Sekreterare           sekreterare@gustavsbergsbatklubb.se   073 815 84 19
Johnni Tvinghagen   Varvschef                   varvschef@gustavsbergsbatklubb.se  070 578 57 86
Jan-Åke Ström        Klubbmästare     klubbmastare@gustavsbergsbatklubb.se  070 206 54 27
Shinya Sakai                Miljöombud                       miljo@gustavsbergsbatklubb.se  070 348 15 93
Lars-Anders Svensk  Hamnchef                hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se  070 639 99 66

Funktionärer på Mölnviksvarvet
Johnni Tvinghagen     Varvschef                 varvschef@gustavsbergsbatklubb.se  070 578 57 86
Håkan Skogsberg         Kran- o traktorförare                                                                        076 021 13 10
Anders Persson             Kran- o traktorförare                                                                        070 513 56 08
Robert Eriksson             Kran- o traktorförare                                                                       076 767 17 89
Lars Bovin                        Kran- o traktorförare                                                                       070 678 65 30
Jerry Svedlund              Kran- o traktorförare                                                                        070 625 03 88
Bengt Allebrink             Traktorförare                                                                                        070 577 44 88
Anders Eklund               Traktorförare                                                                                        076 774 50 98
Thijs Dirkse                     Planbas motorbåtar mellanplan                 planbas_m_m  072 353 07 49
Ove Jansson                   Planbas motorbåtar nedre plan                   planbas_m_n  070 728 73 56
Stefan Fiedler                 Planbas segelbåtar                                           planbas_segel  073 981 45 77
‬Kenneth Silversten      Vattensystem och pump                                                                 070 605 52 11
Per Mehlqvist                 Båtbottentvätt                                                                                     070 517 37 75
Roland Liljeskär           Båtbottentvätt                                                                                      070 494 83 66

Funktionärer i Mölnvikshamnen
Lars-Anders Svensk     Hamnchef              hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se  070 639 99 66
Roland Liljeskär   Hamnkapten   hamnkapten_mv@gustavsbergsbatklubb.se  070 494 83 66

Funktionärer i Farstavikshamnen
Lars-Anders Svensk   Hamnchef                hamnchef@gustavsbergsbatklubb.se  070 639 99 66
Thomas Otterberg     Hamnkapten           fv@gustavsbergsbatklubb.se                   070 607 15 30
Gunnar Edberg            Funktionär                                                                                              070 745 15 39
Kenneth Silversten    Vattensystem och pump                                                                   070 605 52 11

Valberedning                                                     valberedning@gustavsbergsbatklubb.se
Carl Bildsten             Sammankallande                                                           070 329 29 09
Mats Björkman                                                                                                        070 245 51 55
Christer Byström                                                                                                     073 801 06 66
Lotte Johansson                                                                                                     070 798 44 29
Owe Södergren                                                                                                       073 389 39 99

 

3 tankar kring ”Kontaktpersoner

  1. Hej. Har ni någon ledig plats för en motorbåt på ca 6 meter?

  2. Hej, jag har båt i farstaviken på brygga fyra och nu undrar jag om vinterförvaring, hur ansöker jag om det?

  3. Bengt
    Har du fått hjälp med hur du söker vinterplats?

    Med vänlig hälsning/Anders Persson, Varvschef

Lämna ett svar