Kontaktpersoner

Här finns kontaktuppgifter till våran styrelse och funktionärer inom klubben:

( Kommer att uppdateras efter årsmötet )

Styrelsen i Gustavsbergs Båtklubb (GBK)
Carl Bildsten                        Ordförande                                        570 216 46     070 329 29 09
Staffan Sundberg              v. Ordförande                                      570 302 88     070 881 04 89
Margit Strand                      Kassör                                                   570 261 69     070-782 29 55
Göran Forsman                  v. Kassör                                                                            070-496 19 93
Stefan Johansson             Sekreterare                                                                   070-640 26 60
Anders Persson                  Varvschef                                             570 261 15    070-513 56 08
Jan-Åke Ström                   Klubbmästare                                                              070-206 54 27
Björn Edberg                       Miljöombud                                        570 306 87    072-141 70 23
Lars-Anders Svensk          Hamnchef                                                                     070-639 99 66

Funktionärer på Mölnviksvarvet
Anders Person                    Varvschef                                             570 261 15   070-513 56 08
Håkan Skogsberg              Kran- o traktorförare                                               072-980 32 65
Dick Sjölund                        Kran- o traktorförare                                               073-771 90 41
Joakim Schroderus          Kran- o traktorförare                                               073-184 07 00
Robert Eriksson                 Kran- o traktorförare                                               076-767 17 89
Lars Bovin                            Kran- o traktorförare                                               070-678 65 30
Jerry Svedlund                  Kran- o traktorförare                                               070-330 68 38
Hans Sjöberg                      Traktorförare                                     570 309 19   070-227 86 83
Sune Bodin                          Planbas motorbåt övre plan                               070-570 87 06
Håkan Wahlström             Planbas motorbåt nedre plan   570 330 88   070-575 53 08
Per Strömqvist                   Planbas segelbåtar                                                  073-526 00 53
Kenneth Silversten           Vattensystem och pump                                       070-605 52 11

Funktionärer i Mölnvikshamnen
Lars-Anders Svensk         Hamnchef Mölnvik/Farstaviken                         070-639 99 66
Lars Areflykt                         Hamnkapten Mölnvik                     570 262 70   070-715 70 08

Funktionärer i Farstavikshamnen
Lars-Anders Svensk        Hamnchef Mölnvik/Farstaviken                             070-639 99 66
Gunnar Edberg                 Hamnkapten Farstaviken                 570 328 26   070-745 15 39
Raimo Eskonniemi          Funktionär                                              570 343 65   070-229 68 02
Denis Vorontsov               Funktionär                                              711 24 06     070-438 59 54
Staffan Sundberg            Administratör                                        570 302 88   070-378 28 79

Medlemsansvarig GBK
Kerstin Eriksson              Medlemsansvarig                                                          070-820 85 51

Kommentera