Båtbottentvätten skadad

Porten på båtbottentvätten är delvis ur funktion, den kan inte stängas ordentligt. Detta innebär att vi nu tvättar med porten öppen och då kan bara båtar med giftfri färg som inte släpper tvättas.
Det är nu extra viktigt att kolla att porten är helt öppen (den kan stängas lite grann) vid passage in och ut så att vi inte skadar den ytterligare.