Det behövs fler funktionärer till båtbottentvätten

Kan du tänka dig att hjälpa till som funktionär vid båtbottentvätten i Mölnvik under sommaren?
Ta isåfall kontakt med Per Mehlqvist, 070 517 3775, så får du mera information.