Händer i Farstaviken

Tack vare senarelagd projektering av byggplanerna i Farstaviken så berörs småbåtshamnen inte av några markarbeten under denna båtsäsong. Det innebär att Pråmvarvsbacken åtminstone är användbar för oss båtägare oktober månad ut.