Hårda vindar och regn omvartannat!

Det har nu återigen blåst hårt, flera presenningar har farit illa på varvet och det regnar och fryser på till och från.
Se till era båtar, kontrollera stöttning, marken påverkas mycket av de temperaturväxlingar som vi har.