Haveri på bottentvätten

Tvätten är nu reparerad. Drivbandet hade kuggat över så att tvättaggregatet blev snett och fastnade.
Trolig orsak är sannolikt att man lagt båten snett, dvs inte centrerat aktern riktigt noggrant och därmed fått aggregatet att styra snett och kugga över.
Det är mycket viktigt att aktern är centrerad, använd färgmärkningen på förtöjningslinorna för att få det att bli lika på båda sidor.