Information angående Värmdö kommuns tillsyn av GBK

Värmdö kommun kommer under året (2017) genomföra tillsyn av båtklubbarna i Värmdö kommun. Vi har träffat en av miljöinspektörerna och fick då veta att Värmdö kommun har tillsammans med de övriga kommunerna inom Stockholms län tagit ett gemensamt beslut om vad de skall kontrollera vid tillsynen. Det som i första hand skall kontrolleras är om det finns båtar i respektive båtklubb som kan tänkas vara målade med TBT färg (tributyltenn).

TBT färg är en gammal bottenfärg som förbjöds att användas på fritidsbåtar redan 1989. Färgen är mycket giftig för vattenlevande organismer och är dessutom cancerframkallande. Trots att färgen totalförbjöds 2003 så har forskare hittat färska spår av TBT i de översta lagren av bottensedimentet i östersjön på senare tid och en trolig orsak är: Att det idag finns ett antal fritidsbåtar som fortfarande är målade med TBT färg. Problemet med TBT färgen är att trots att man målar över den med ett antal lager med moderna och godkända bottenfärger så släpper dessa färger igenom TBT färgen.

Mätning av bottenfärger kommer att ske i första hand med en mycket speciell röntgenutrustning. Förmodligen sker provtagningen via stickprov och om detta kommer att genomföras nu i vår eller i höst vet vi ej i dagsläget.

MEN DET VIKTIGA ÄR:  Hittar kommunen båtar som är målade med TBT färg kommer verksamhetsutövaren i detta fall GBK få krav på sig att dessa båtar skall saneras. Enligt GBK interna regler är det upp till varje båtägare att se till att följa de miljöregler som gäller i Sverige dvs GBK kommer att rikta kraven på ev. sanering mot varje enskild båtägare om GBK skulle få några sådana krav på sig från Värmdö kommun.

Hur och när ev. sanering av båt/ar med TBT färg skall genomförs kommer givetvis ske i samråd mellan den enskilda båtägaren och GBK.

 

Björn Edberg Miljöombud Gustavsberg båtklubb