Information gällande sjösättningar för medlemmar utan egen vagn.

Under förutsättning att våra myndigheter inte beslutar om ytterligare begränsningar i vår rörelsefrihet så kommer vi genomföra planerade sjösättningar, som tidigare informerats om.

Vi vill dock först slå fast att det är upp till varje medlem att själv bestämma om de vill deltaga i någon av årets sjösättningar. Medlemmar som av någon anledning inte vill sjösätta i år på grund av rådande pandemi kommer inte behöva betala någon avgift för sommarplats på land. Detta gäller inte medlemmar som är långliggare på land. Medlem som väljer att inte sjösätta och som har sommarplats antingen i Mölnvik eller Farstaviken, kommer få betala för avgiften för bryggplatsen. GBK kan dock vara behjälplig med ev. andrahandsuthyrning. Meddela i så fall till respektive hamnkapten att ni kan hyra ut er bryggplats i år.

Om du tillhör ”riskgruppen” och avser att sjösätta din båt,
vänligen maila till frippe.westin@gmail.com  att du tillhör riskgrupp, vilken dag du skall sjösätta och vilken båt du har.  Vår ambition är att för dessa båtar kommer lastningen skötas av övriga deltagare. Vidare kommer vi köra in alla vagnar med traktor, allt för att minska antalet runt en båts hantering. Antalet som stöttar en båt kommer hållas på ett minimum, allt för att kunna hålla avstånd om 1,5 meter mellan varje person. Antalet personer runt en båt avgörs av dess storlek. Klubben har inte lyckats få ta i andningsmasker, den medlem som vi vill bära sådan skyddsutrustning får själva lösa frågan.

Nere vid kranen gäller följande. Endast båtägaren och dess medhjälpare får vistas vid kranen. Detta innebär att vid kö av båtar till kranen, så stannar båtägaren vid sin båt.

Självklart gäller ovanstående alla medlemmar.

Vi vill uppmana att varje båtägare har förberett sig noga vad avser verktyg till pallning, smörjt stöttor osv. så att arbetet med lastning av båten till vagn går så smidigt som möjligt.

Vi samlas klockan 08.00. Samlingsplats för segelbåtar är vid ingången till mastskjulet. Motorbåtar nedre plan samlas vid Traktorhallen och Motorbåtar övre plan vid anslagstavlan övre plan. Respektive planbas kommer då pricka av anmälda båtägare och hålla genomgång. Genomgång kommer inte startas för än alla är på plats. Avprickning sker via upprop, allt för att minimera närhet till varandra.