Nyhetsbrev

Följande information har skickats ut till klubbens medlemmar via E-post:

Årsmöte
Årsmöte kommer ske den 11/3 2021 och hållas digitalt. Kallelse med årsberättelse kommer
skickas ut i laga ordning dels via mejl och per vanlig post till de medlemmar som saknar
mejladress.
Anledning till att årsmötet hålls digitalt är på grund av rådande pandemi.
Inför årsmötet behöver varje medlem som önskar deltaga, ladda ner Zoom appen, klicka på
länken . https://zoom.us/download . Appen är gratis. Medlem som saknar dator kanske
kan få hjälp av någon anhörig som har dator. Det går också bra att via fullmakt
befullmäktiga ett ombud att företräda medlem.

Nytt nyckelsystem
Vi kommer i närtid byta ut vårt nyckelsystem som finns i Mölnvik och Farstaviken. Det nya
systemet kommer levereras från Iloq. Det är ett modernt system som gör att vi kan spärra
en förkommen nyckel digitalt om en medlem tex. tappat sin nyckel. Vidare räcker det med
en nyckel för medlem som både har båtplats i Farstaviken och vinterplats på
Mölnviksvarvet.
Mer information går ut separat med datum för utbyte av låscylindrar och
nyckelbyte till medlemmar.

Funktionärer
Vi behöver nya funktionärer, bland annat planbas till mellanplan. Anmäl ditt intresse till
varvschef@gustavsbergsbatklubb.se.

Vårt medlemssystem
Vi använder SBU:s administrativa system BAS, för hantering av medlemmar och båtar. Från
och med i år kommer vi lägga ansvaret på varje medlem att själv sköta registervården
avseende sina personliga uppgifter, såsom adresser, telefonnummer, mejladress och
självklart uppgifter gällande sin båt. För de medlemmar som saknar inloggning, så kommer
vi skicka ut inloggningsuppgifter till registrerad mejladress, med instruktion hur man
loggar in. För medlem som saknar möjlighet att sköta dessa uppgifter ovan, kommer
klubben stå för denna service.

Miljö
Bottentvätt av båt i klubbens borsttvätt i Mölnvik kommer från säsongen 2021 endast att vara
tillåten för båtar som är utan antifoulingfärg (epoxibehandlad båt är okej). Har ni miljöfrågor
mejla dessa till miljo@gustavsbergsbatklubb.se .