Vill du jobba i Styrelsen?

Inför kommande Årsmöte (i Mars) söker Valberedningen efter kandidater till Styrelseposter.
Två poster kommer att behöva besättas. Ordförande och Sekreterare planerar att avgå men även Klubbmästarposten är möjlig.
Är du intresserad eller vill föreslå någon du vet skulle passa för en post i Styrelsen så ta kontakt med Valberedningen (valberedning@gustavsbergsbatklubb.se) för mera information.
Valberedningen behöver ha nomineringarna senast 8 januari.

XRF-mätningar

GBK har som bekant blivit ombedda att se till att ingen båt har rester av bottenfärg innehållande TBT.
Våran klubb har tre stycken XRF-förrättare och planen är att vi en gång per år hyr in mätinstrument och utför mätningar för att säkerställa detta.

För nya medlemmar samt medlem som skaffat annan båt finns nu möjlighet att få hjälp med mätning och därigenom skaffa ett officiellt intyg som visar att båten är TBT-fri. Vår Miljösamordnare planerar in dessa mätningar så kontakta honom, miljo@gustavsbergsbatklubb.se , om du behöver hjälp.

Utförlig information finns under fliken Miljöinformation .