Problem med de nya nycklarna

Krånglar din båtnyckel? 
Vi kontaktar leverantören för så ska det inte vara.
Prova att föra nyckeln långsamt in i låset, om det ändå inte fungerar, kontakta nedanstående. 
Mölnvik, mail: kassa@gustavsbergsbatkubb.se Tel: 076 776 57 14. 
Farstaviken smsa: 0739 558 234. 
Skriv ”nyckel avaktiverad” i ämnesraden, ditt medlemsnummer, båtplats samt bifoga en bild av från klubben signerat båtplatsavtal om du är ny i klubben.
Om du anmält förlorad nyckel så avaktiveras den automatiskt av säkerhetsskäl.