Se till era båtar, det blåser kraftigt.

Kraftig blåst på varvet!
Vi måste se till våra båtar, både täckning och framför allt stöttning. Med de temperaturer som varit är det viktigt att regelbundet tillse att stöttorna hålls uppspända. Se också till att inga presenningar eller annat som kan ta vind är surrat i stöttorna.