Sjösättningsdagar våren 2016

Sjösättning vid Mölnviks varv och hamn sker

30 april och 1 maj                                               Samling och start kl.08.00
7 och 8maj                                                             Samling och start kl.08.00

Det är även tillåtet att sjösätta med egen vagn på ovanstående ordinarie sjösättningstillfällen.

Nedanstående två sjösättningsdagar endast avsedda för båtägare med egen vagn:

21 april                                                                 Samling och start kl.14.00
10 maj                                                                  Samling och start kl.14.00

På dessa vagnsdagar sjösätts 10st båtar från varje vinterplatsplan, totalt 30st per dag

OBS! Vid sjösättning skall det alltid medfölja minst en medhjälpare. Vid sjösättning med egen vagn kan/skall två båtägare samarbeta och hjälpa varandra.

Anteckningslistor för sjösättningsdagar finns uppsatta på Mölnviksvarvet fr.o.m den 2 april t.o.m den 17 april, då de tas ned för planering. Slutliga listor hängs upp den 23 april.

Hela vårutskicket inklusive sjäsättningsdagar finns att hämta här: varutskick 2016

Klubbmästaren