Sophantering i Farstaviken

I Farstaviken har vi tillgång till sopkärl vilka är placerade vid klubbhuset. Det är viktigt att vi använder dessa sopkärl och inte lägger våra sopor i de av Kommunen uppsatta papperskorgar som finns längs promenadvägarna.