Tillfälle att mäta TBT

Gällande GBKs kontroll av TBT hos våra medlemmars båtar så finns uppdaterade förhållningsregler och det är att alla båtar äldre än 1995 kommer att behöva intyga att de är TBT-fria.
Alla nya medlemmar och nya båtar på klubben som är från 1995 eller tidigare behöver inkomma med ett TBT-intyg.
För de båtar som har varvsplats i Mölnvik kan GBK utfärda intyget.
För att underlätta har klubben tagit hjälp av SBU och utbildat tre XRF-förrättare. Dessa tre har möjlighet att låna ett XRF-instrument av SBU och genomföra icke förstörande mätning av båtbottenfärger.
Klubbens plan är att låna instrumentet två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren.
Vi har redan nu i december 2021 testat teknik och metod på ett antal båtar på klubben och det har gått bra.
GBK kommer i.o.m. detta kunna erbjuda sina medlemmar ett officiellt intyg på att din båt är TBT-fri. Detta kan även vara bra att ha vid en ev försäljning.
Intyget kommer att kosta 500kr.
Vill just du ha ett sådant intyg så kontakta klubbens miljösamordnare (miljo@gustavsbergsbatklubb.se) så kan vi mäta din båt första veckan i april 2022.