Upprop ifrån Stockholms Seglarförbund

Stockholms Seglarförbund söker folk till styrelsen.
Om du är intresserad av att leda Stockholmsdistriktet in i framtiden så ta kontakt med Pelle Brandt, 070 771 2229, som är sammankallande i valberedning och kan berätta mer.
Namnförslag ska vara inlämnade före den 10 oktober.