Viktig information om båtbottentvätten !

Det har visat sig att vid tvätt av motorbåtar, så kan de vertikala borstarna gå in under båten när tvätten körs. Då kröks axlarna som håller borstarna och tvätten skadas.
Vid tvättning av motorbåtar skall man därför vara beredd att med båtshake dra ut borstarna tills de träffar skrovsidorna. Det vanligaste är att den högra borsten (mot torpet) går under. Det finns två stycken båtshakar så det är viktigt att man är förberedd.