Vill du jobba i Styrelsen?

Inför kommande Årsmöte (i Mars) söker Valberedningen efter kandidater till Styrelseposter.
Två poster kommer att behöva besättas. Ordförande och Sekreterare planerar att avgå men även Klubbmästarposten är möjlig.
Är du intresserad eller vill föreslå någon du vet skulle passa för en post i Styrelsen så ta kontakt med Valberedningen (valberedning@gustavsbergsbatklubb.se) för mera information.
Valberedningen behöver ha nomineringarna senast 8 januari.