XRF Mätförrättarutbildning

Hej Kära Medlemmar!

Klubben har fått möjlighet att utbilda ett antal XRF-mätare. Och vi söker nu efter några frivilliga. Att vara XRF-mätare innebär att GBK kan låna en mätutrustning från SBU och sedan kan vi hjälpa medlemmarna att mäta metallhalter i båtbottenfärgen. Detta görs för att spåra den förbjudna färgen TBT och att mäta är ett alternativ till att ta ett skrapprov. Så du förväntas delta i tre digitala utbildningar (2,5 timmer pass) och ett praktiskt tillfälle i september för att sedan bli certifierad officiell mätare. Därefter förväntas du under vinter och vårsäsongen vid något/några tillfällen hjälpa medlemmar att mäta ev. förekomst av tenn (TBT) i bottenfärger.

Hör av dig till klubbens miljösamordnare för mer info.

Med vänlig hälsning,
Annika Andersson