Elen på Mölnviksvarvet

Nu när många av våra båtar börjar komma upp på land så är det många som använder sig av elen som finns framdragen på uppställningsplatserna.
Tänk på att vi endast får ha el anslutet när vi är vid båten, övrig tid skall kontakterna vara urdragna. Det är en säkerhetsrisk att ha elaggregat inkopplat utan tillsyn och dessutom bör vi sträva efter att hålla nere elförbrukningen på varvet.