Möjlighet till XRF-mätning

Det finns möjlighet för dig med båt i Mölnvik att få din båt XRF-mätt. Klubben kan låna ett mätinstrument från SBU och vår plan är att låna instrumentet två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. GBK kommer i.o.m. detta kunna erbjuda sina medlemmar ett officiellt intyg på att din båt är TBT-fri. Detta kan även vara bra att ha för att intyga TBT-status till din ev sommarhamn eller vid en ev försäljning. Intyget kommer att kosta 500kr. Vill just du ha ett sådant intyg så kontakta klubbens miljösamordnare (miljo@gustavsbergsbatklubb.se) så kan vi mäta din båt veckan 42, näst sista veckan i oktober 2022.