Verksamhetsberättelse och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse för 2020 finns nu att läsa här.
Årsmöte kommer att hållas klockan 19.00 Torsdagen den 11 mars 2021.
På grund av rådande omständigheter sker Årsmötet i år digitalt via ZOOM.
Inloggning till ZOOM kommer att vara möjlig från 18.30.

Anmälan till Årsmötet skall göras senast den 28 februari till info@gustavsbergsbatklubb.se eller vid särskilda behov kan anmälan ske via sms eller över telefon till Kjell Sahlén, 073-0714999 eller till Carl-Johan Bildsten, 070-3292909.